Wuwejův zápisník

Robert Bly, Marion Woodmanová: Král panna

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2007-03-06 20:56:12
zcr: jak to přesně vystihl Děd nevěd - jen jestli ten můj rozbor nevypovídá víc o mně než o knize :)

Děd nevěd: ó, děkuji, potěšující rozbor. Mimochodem, pěkné fotky, třeba ta série "Okna" nebo "Koukání kolem".
Děd nevěd
2007-03-06 07:11:36
Každý pohled je subjektivní. Mluví-li tedy někdo o něčem, mluví vlastně o sobě. Tak např. z Vašeho rozboru je možno udělat docela podrobný obraz Vaší duše.
Hloubavý, inteligentní, schopen analýzy i syntézy, zvědavý (ve smyslu A.Einsteina)...
zcr
2007-03-05 22:27:28
Velmi případný přípodotek, to o té zpětné analýze analyzátora (podle rozborů poznáte je...) :o)