Wuwejův zápisník

Lenka Kalábová, Michal Konečný: Pernštejnský park

16.11.2023 21:34, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka knihy Pernštejnský parkSoučástí hradu je nově zrekonstruovaná zahrada a i k ní se dá koupit průvodce. A stejně jako u toho hradního se jedná o knihu s více než dvěma sty stránek, spoustou fotek a luxusním provedením na křídovém papíře.

Podle nepodložených domněnek, které od sebe pak další autoři opisovali, mají být počátky zahrady už v renesanci, ve skutečnosti ale vznikla mnohem později – první skutečné zmínky jsou ze 17. století a největší rozsah i všechny budovy či atrakce jsou zásluhou barona Schröffla.

Baron Schröfl, jeden z nejbohatších mužů na Moravě, zemřel ve svém brněnském paláci v roce 1805 po téměř padesátileté práci ve službách Moravy. Díky sňatku s Rosálií Annou ze Stockhammeru a zejména schopnosti zaplatit astronomické dluhy rodiny získal rozsáhlé panství Pernštejn, kde od začátku rozvíjel promyšlenou hospodářskou politiku, opřenou o zásady merkantilismu. Kromě panství vlastnil nemovitostí v Brně, mimo jiné také zahradu ve stylu anglo-chinois za hradbami města. Na svazích pod hradem Pernštejnem nechal zřídit rozsáhlou sentimentální zahradu s četnými voluptuárními stavbami, na kterých pracovali přední brněnští umělci v čele s významným sochařem a designérem Ondřejem Schweiglem. Baron Schröfl patřil k čelným představitelům pozdního osvícenství a raného romantismu na Moravě. (Str. 115)

Zahrada byla v tehdejším moderním stylu anglo-čínském

Jejich inspirací byl anglický přirozený krajinářský park nebo francouzská varianta takzvaných anglo-čínských zahrad, jardins anglo-chinois, zakládaných ve druhé polovině 18. století ve francouzském prostředí. Pro anglo-čínské zahrady bylo typické spojení pozůstatků barokních formálních partií s prvky přírodního parku, do kterého bylo rozmísťováno umělé architektonické vybavení. Takzvané voluptuární stavby a sochařské dekorace podle požadavků dobového sentimentalismu vzbuzovaly u návštěvníka náležitá citová pohnutí a myšlenky, nebo přinášely symbolická poselství. V pernštejnském parku lze spatřit architektonickou stafáž, jejíž totožné typy je možné najít také v dalších soudobých parcích zakládaných ve střední Evropě. Je zde přítomen náhrobek, obelisk, vodní plocha, exotismus zastoupený čínským pavilonem, chinoiserními motivy vitrají a nábytku, památník kultu přírody představený ermitáží a objektem ve tvaru hranice dříví, prvek hry prezentovaný loveckou atrakcí a kuželníkem. V architektuře pernštejnského parku se projevily téměř všechny motivy, které jsou příznačné pro repertoár parků konce 18. století a které doporučovaly soudobé teorie zahradního umění a vzorníky. Nepřekvapí, že výtisky populárního zahradnického vzorníkového časopisu Ideenmagazin nebo zahradnického periodika Taschenbuchfiir Gartenfreunde, vydávaných na konci 18. století v Lipsku, se nacházely ve schröfflovské knihovně na Pernštejně. (Str. 137)

Kniha probírá téma hodně zeširoka; začíná kapitolou Moravská osvícenská aristokracie a její krajinné parky, která na šedesáti stránkách projde historii zakládání anglických zahrad v zemi jejich zrodu, inspirační vlivy i jejich šíření. Doplněná je medailonkem Teorie krajinných parků, který vysvětluje filozofii anglických parků v kontrastu k zahradám francouzským a dává je mimo jiné do souvislosti se společenským zřízením.

Teprve pak se dostáváme k hradu a historii jeho zahrady. Kapitoly:

 • Pernštejnský park očima romantiků
 • Renesanční štěpnice a barokní místo potěšení
 • medailonek Ignác Schröffl z Mannsbergu
 • Sentimentální park barona Schröffle z Mannsbergu
 • medailonek Brněnské zahrady
 • Park v dlouhém století
 • Park ve 20. století

Tady se hodí ukázat, jak vypadal park v padesátých letech:

Pernštejnský park, str. 160-161

a jak vypadá dnes, po kompletní rekonstrukci:

Pernštejnský park, str. 98-99

Další kapitoly se pak soustředí na stavby v zahradě:

 • Park a jeho stavby
 • Čínský pavilon
 • Obelisk
 • Poustevna
 • Kenotaf barona Františka Josefa Schröffla z Mannsbergu
 • medailonek Pernštejnský tis

(Nechybí pochopitelně ani Summary, Poznámky, Prameny, Literatura a Rejstřík.)

Ačkoliv park měl spoustu krásných zákoutí (růžová spirála, poustevna, spleť cestiček ve svahu), jako celek mě příliš neoslovil, bylo to příliš odkryté a stavby … tak nějak nezapadaly do celku.

Kniha je ale skvělá!

KALÁBOVÁ, Lenka, KONEČNÝ, Michal. Pernštejnský park. Kroměříž: Národní památkový ústav, 2021. ISBN 978-80-908257-0-3.

12345
1700166840000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online