Wuwejův zápisník

Sue Minns: Co jsou to spřízněné duše

17.04.2023 21:29, Wu | knihy | duše | komentáře -

obálka knihy Co jsou to spřízněné dušeByl jsem zvědavý, co se za ty roky, po které už new age ezoterickou scénu nesleduji, objevilo nového. A musím říct, že nic moc – pořád jedou čakry, tři duchovní těla (éterické, emocionální=astrální a duševní=spirituální) a pochopitelně převtělování. Zůstává absurdita celého konceptu, ať už vzniku duší za účelem získání zkušeností (s trápením), tak převtělování s vymazáním zkušeností:

Jsem duše získávající zkušenosti v lidském těle – proč jsem zapomněl(a), kdo opravdu jsem? Proč si nepamatuji, odkud pocházím, a proč mě moje duše nevede mnohem důrazněji? Zapomnění bylo součástí plánu, protože kdybychom byli neustále v kontaktu s naší duchovní podstatou, nepoznali bychom lidský život úplně. 

Jedna z příčin naší duchovní amnézie je skutečnost, že všechno v nám známém světě je cyklické, tedy opakující se v určitém koloběhu. (Str. 40)

(Pak následuje několik stránek o cyklickém času, aniž by se vysvětlilo ono zapomínání.)

To je jako kdybych chtěl trénovat neuronovou síť a před každým kolem ji vymazal. Tedy ne úplně, podle tohoto pojetí se přece jen nejvýraznější události zapíší a zůstanou jako jizvy na duši. A to jsou právě témata, která se mají v dalších převtěleních dořešovat. Říkají tomu samskary – to jsem ještě takto pojmenované neviděl.

Tyto stopy se v duševní terminologii nazývají samskary. Jedná se o citové jizvy, které si naše duše nosí s sebou jako nedořešené záležitosti a které byly způsobeny předešlými silnými citovými zážitky. Samskary se natolik nesmazatelně otisknou do mysli i našeho emocionálního těla, že když duše přechází do stavu mezi životy, drží se jí samskary jako klíšťata. (Str. 73)

Spřízněné duše jsou pak takové, které dlouhodobě a opakovaně vstupují do vzájemných interakcí a přijímají různé role.

Naše skupina nebo rodina duší je kolektiv, ve kterém má každá duše za úkol poznat všechny možné role. V každé inkarnaci proto duše svou roli změní, aby poznala určité téma ze všech možných úhlů. Součástí kolektivu jsou duše (nebo jen jedna určitá duše), s nimiž jste v silném spojení. Mnoho životů jste k sobě měli blízký vztah byli jste například rivalové, rodiče, milenci, velitelé, otroci nebo sourozenci a společně jste se jedním z témat zabývali. Získané zkušenosti vždy zhodnotí vaše rodina duší, která také rozhodne, jaké vědomosti a nové poznatky ohledně tématu je třeba získat v inkarnaci. Ne všichni z naší rodiny duší budou zde, na zemské půdě, přítomni ve stejnou dobu a někteří ze skupiny nebo rodiny duší nám budou bližší než ostatní. (Str. 33)

Jsou to naši blízcí, rodina, přátelé i nepřátelé, přinášejí témata – a s nimi i obtíže.

Spřízněnou duší je někdo – kdokoliv – s nímž jsme v silném spojení. Někdo, koho nemůžeme ignorovat, i kdybychom chtěli. V našem životě dokonce ani nemusí být fyzicky přítomen, ale přesto tahá za jakýsi neviditelný provázek uvnitř nás, a přestože jej nevidíme, je nám stále nablízku. Pokud tito lidé zůstanou v našich životech, ať hmatatelně nebo nehmatatelně, naše citová reakce na ně a myšlenky nebo sny o nich znamenají, že spojení naší a jejich duše stále trvá. Jejich úkolem, ať to sami vědí nebo ne, je něco nás naučit, a pokud pochopíme význam a účel jejich přítomnosti ve svém životě, budeme možná schopni vytrhnout si trn z paty. Spřízněné duše nejsou milující kamarádi. Naopak – jejich úkolem není podporovat příjemnou samolibost, ale provést nás ohnivými obručemi, testovat a zkoušet nás, … (Str. 11)

A podle autorky se nemají zaměňovat s představou dokonalého doplňku vlastní duše, její druhé poloviny, tzv. dvojplamene.

Mýtus o té pravé osobě a následném šťastném životu až do smrti je tak starý jako sama historie naší duše, a v lidských myslích proto došlo k záměně mezi spřízněnou duší a duševním dvojčetem neboli blíženeckým plamenem. Díky tomu lidé mylně očekávají, že nás spřízněná duše naplní tak, jak to dokáže pouze dvojče naší duše. Hluboko uvnitř totiž toužíme po sjednocení s druhou bytostí; příčinou této touhy je vzpomínka na dobu, kdy jsme existovali v jednotě a dokonalé harmonii se svým duševním dvojčetem. (Str. 49)

Ty sice existují, ale mohou se najít a vrátit k původní jednotě patrně jen v duchovní sféře.

Každá polovina kruhu si hluboko uvnitř pamatuje na tu rovnováhu a jednotu, v níž celá cesta začala. Díky této vzpomínce na dávnou dobu, kdy jsme existovali v úplné a naprosté harmonii s tím druhým, jinem našeho jangu, nebo naopak, si zachováváme naději na opětovný návrat k úplnému spojení. Představa o tom druhém je po takové době odloučení sice mlhavá, nicméně v naších myslích stále je. A právě tuto naději na opětovné sjednocení s naším duševním dvojčetem (neboli druhou polovinou), kterou si v sobě od narození neseme, hledáme ve svých spřízněných duších. (Str. 51)


Co k tomu dodat; nedůslednosti jsem už zmínil, k dostudování jsem si poznamenal samskary a dvojplameny (tohle bude asi výživný zdroj). Knížka jako taková ale není nejhorší, určitou část zabírají v podstatě psychologické rady. Téma stínu a jeho přijetí, byť oděné do hávu duchovna, může fungovat.

Nejzajímavější bylo vyprávění o autorčině vlastní zkušenosti s osudovým vztahem (její egyptský manžel ji málem zničil). A pak také odkaz na příběh Dorothy Eady, která, zdá se, vystupovala jako skutečně převtělená duše, jejíž vymazání se nepovedlo: čtěte na Wikipedii.

A pak se v tom vyznejte.

Odkazy:

MINNS, Sue. Co jsou to spřízněné duše. Bratislava: Eugenika, 2021. ISBN 978-80-8100-115-4.

12345
1681759740000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online