Wuwejův zápisník

Josef Kyncl: Letokruhy jako kalendář i záznamník

08.11.2022 19:31, Wu | knihy | výběr z knih | příroda | komentáře -

obálka knihy Letokruhy jako kalendář i záznamníkJen málokdy se mi povede narazit na pro mě úplně novou, neprobádanou a neznámou oblast, která se pak během čtení knihy postupně otevírá a s každou stránkou přináší další překvapení. Dendrochronologie, jak ji Josef Kyncl představuje, je právě tento případ.

„Kolik letokruhů spočítáme, tolik let byl strom starý“ – a tím tak moje povědomí končilo. Jenže strom každý rok přirůstá podle podmínek, jaké panovaly! Takže když se změří síla každého letokruhu (v setinách milimetru) a vynese se do grafu, vznikne křivka.

Samozřejmě se musí normalizovat, protože mladý strom přirůstá rychleji, na to existuje několik metod. A ta křivka je víceméně stejná u všech stromů stejného druhu na poměrně rozsáhlém území. Co z toho plyne? Vyhodnocením shody kusu dřeva se známou křivkou se dá určit jeho stáří s přesností na jeden rok. Kombinací vzorků z žijících stromů a jejich překryvy se starými vzorky (z budov, archeologických nálezů) se křivka prodlužuje:

Letokruhy jako kalendář i záznamník, str. 29

Takto sestavená chronologie se v ČR dostala u jedle až do roku 1056, u smrku 1101 a borovice 1183. Tím to ale samozřejmě nekončí – dub, který se používal pro důležité stavby a věci související s vodou, se povedlo souvisle dotáhnout až do roku 133 př. n. l. Existují ale i starší nálezy, tzv. plovoucí řady (stromy na jednotlivém nalezišti, propojené do delšího úseku, ale bez přesného určení) , co s nimi? Dá se použít srovnání s chronologiemi okolních zemí. A když ani to ne, tak třeba zkřížené mapování s jinými dřevinami…

Ale ani to pořád není všechno – v letokruhových řadách se projevují různé události (dokonce vykazují stejné charakteristiky před příchodem moru), známé i zatím neidentifikované:

Na jednu takovou událost už dosáhla i česká chronologie dubu, kterou sestavují kolegové na Mendelově univerzitě. Je jí záhadný jev kolem roku 540 (obr. 10.2), který zaznamenávají všechny zdroje v rámci celého světa, mrazovými letokruhy a ledovcovými jádry počínaje a hlubokými poklesy na letokruhových křivkách konče. Muselo to být „něco velkého“. Jen otázka „Kde a co?“ vytrvale vzdorovala a zcela bezpečně není zodpovězena ani dnes. (str. 117)

Stejně jako se dá vyčíst podnebí. Ba dokonce se díky dendrochronologickým řadám podařilo korigovat radiokarbonovou metodu:

Ale vynořily se pochybnosti. Všechno to krásně funguje za předpokladu, že je kosmické záření stále stejné. Ale co když se v čase mění? To by byl zdroj chyby. Díky letokruhům dlouhých chronologií se ukázalo, že byly tyto pochybnosti oprávněné. Porovnání datování stejných letokruhů pomocí dendrochronologie a pomocí radiouhlíku vedlo k odhalení a odstranění soustavných chyb radiouhlíkového datování, které byly způsobeně změnami intenzity kosmického záření během posledních desítek tisíc let. (str. 136)

Zkrátka fascinující čtení, navíc napsané jako detektivka s postupně se rozvíjejícím příběhem. Rozhodně doporučuji, budete zírat.

Odkazy:

KYNCL, Josef. Letokruhy jako kalendář i záznamník. Praha: Grada Publishing, 2017, ISBN 978-80-271-0198-6.

12345
1667932260000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online