Wuwejův zápisník

Karel Štech: Elektroinstalace doma a na chatě

31.10.2022 19:11, Wu | knihy | architektura | komentáře -

obálka knihy Elektroinstalace doma a na chatěJak si tak procházím architektonické příručky (zajímala mě odpadní voda), narazil jsem i na tuto monografii o elektroinstalacích pro amatéry. A proč si nerozšířit obzory řízeně a ne pokusem-omylem? Kupříkladu doporučení, že spotřebiče, kde delší výpadek způsobí škodu, by měly být na okruhu bez proudového chrániče, mě stálo jeden obsah ledničky. Přečíst si to v knize by vyšlo poněkud levněji…

A tato má opravdu široký záběr:

 1. Co musí elektrická instalace splňovat (Svépomocně instalovaný rozvod; S jakými problémy se může stavebník setkat; Co smí a nesmí laik provádět; Na které činnosti si pozvat odborníka; Kdo jsou vlastně odborníci; Rizika neodborných prací)
 2. Jediná teoretická kapitola (Co je vlastně elektřina; Proč se používá střídavý elektrický proud; Co je napětí, proud, výkon; Napětí; Proud; Výkon; Odpor; Kmitočet)
 3. Nebezpečí při manipulaci s elektrickým zařízením (Nebezpečí požáru; Vliv přechodového odporu; Přetížení obvodů; Elektrický zkrat; Elektrický oblouk; Elektrostatické výboje; Jiné důvody; Hořlavost materiálů; Rozvod na hořlavých podkladech; Vliv prostředí)
 4. Riziko úrazu proudem (Princip vzniku úrazu elektrickým proudem; Účinky elektrického proudu na člověka; Záchrana postiženého; Způsoby ochrany proti úrazu proudem – Automatické odpojení od zdroje, Dvojitá nebo zesílená izolace, Elektrické oddělení pro napájení jednoho spotřebiče, Ochrana malým napětím, Doplňková ochrana před úrazem)
 5. Návrh elektrické instalace (Volba koncepce rozvodu; Jištění napájeného objektu – Jištění elektrických rozvodů, Selektivita jištění; Projekt; Cena projektu; Rozpočet; Žádost o připojení)
 6. Elektrická instalace v praxi (Přípojka; Návrh přípojky; Kabel nebo volné vedení; Výkop pro kabel; Přípojková skříň; Hlavní ochranné pospojování; Elektroměrová skříň; Podružné rozvodnice; Trasy vedení – Pracovní nástroje a vybavení, Klasická instalace, Ukládání kabelů, Kabely v lištách, Jak na elektrickou instalaci; Počet a rozmístění vývodů a zásuvek – Zapojení zásuvek, Světelné obvody, Třífázové vývody, Rozvod v koupelnách, Instalace ve venkovních prostorech)

Jedna zajímavost k instalacím v plastových trubkách (ne v husím krku), to je elegantní finta:

U hladkých trubek se osvědčila metoda donedávna neznámá: z molitanu (houba na mytí) se nůžkami vytvoří geometrický útvar připomínající kouli, který má asi o čtvrtinu větší průměr než je světlost trubky. Pomocí jehly se jím prošije tenčí provázek a pak se tento molitanový útvar vtlačí na začátek trubky, kterou má být protažen kabel. Na provázek se naváže silný provaz a na něj pak kabel. Pomocí běžného vysavače se z „cílové“ strany vytvoří podtlak a molitan hladce projde i dvacetimetrovým potrubím. Tato metoda je vhodná zejména při zatahování koaxiálních kabelů datových a televizních. Pro usnadnění jejich průchodu je vhodné na ně nanést šampon nebo tekuté mýdlo – nikoli ale vazelinu nebo olej, ty narušují PVC izolace! (Str. 76)

 1. Předepsané barvy vodičů (Jaké kabely koupit; Jak zapojovat vodiče)
 2. Rozvod na stavbě (Staveništní rozvaděč; Šňůrová vedení; Bezpečnost na stavbě; Zásuvky jen předpisové; Stupeň krytí elektrických zařízení; Prostředí)
 3. Stará instalace – co lze tolerovat (Instalace v dřevěných objektech; Prodlužovací šňůry a rizika jejich provozu)
 4. Tepelné spotřebiče (Volba topidel – Akumulační vytápění, Přímotopné spotřebiče, Podlahové vytápění; Stanovení příkonu topných těles; Topidla pro sauny a infrakabiny; Klimatizace; Příprava užitkové vody)
 5. Úspory při používání elektrické energie( Úspory při osvětlování; Úspory při používání tepelných spotřebičů; Ostatní spotřebiče)
 6. Ochrana objektů před účinky blesku (Selektivita ochran; Přepětí a podpětí)

A tohle mě zaujalo asi nejvíc – jednak riziko indukovaných proudů při úderu blesku:

Blesk procházející i bezchybně instalovaným bleskosvodem vytvoří za zlomek sekundy natolik silné elektromagnetické pole, že i ve vzdálených vodivých předmětech se indukují proudy nebezpečné pro instalaci i spotřebiče. (Str. 123)

Jednak reálné dopady i mírného přepětí nebo podpětí:

I když oproti vysokonapěťovým pulzům v elektrické síti se relativně malá odchylka napájecího napětí jeví jako zdánlivě nevýznamná, jde o jev, který má statisticky škodlivější účinky, protože je častější. Krátkodobě zvýšené napětí způsobuje přehřívání tepelných a světelných zdrojů. Při napětí vyšším o 10 % se zkrátí životnost žárovky o 40 % a snižuje se životnost zářivek a CRT obrazovek a monitorů, nejmarkantnější je to však u elektronek (např. magnetron mikrovlnné trouby), u nichž se může při napětí vyšším o pouhých 5 % zkrátit životnost až o 60 %. Podpětí v síti zase nejvíc ohrožuje data v okamžiku jejich ukládání na pevný disk a při vypalování CD a DVD. Má rovněž negativní vliv na provoz indukčních motorů (chladničky, mrazničky, automatické pračky), u nichž při napětí nižším o 10 % poklesne kroutící moment o 19 % a prodlužuje se doba záběru. U žárovek při napětí nižším o 10 % klesne svítivost o 30 %, u elektronek s wolframovou katodou (magnetron mikrovlnné trouby) se při napětí nižším o 10 % sníží emise katody až o 60 %. (Str. 127)

 1. Údržba elektrických zařízení (Rizika při úklidu)
 2. Ochrana před požárem (Co je hlásič požáru; Jaký hasicí přístroj)
 3. Význam značky CE

V podstatě se kniha dotkne všeho. Trochu jsem váhal, pro koho je vlastně určená, když každá kapitola říká, že je lepší nechat to udělat odbornou firmu:

Autor se nicméně domnívá, že svépomocné elektrotechnické práce se nevyplácí. Stavebník musí většinou v krátkém čase realizovat něco, co příliš neovládá a co profesionálovi, který zná různé finty z praxe, připadá běžné. Realizované dílo mívá závady, často bývá nevzhledné a přitom nevyjde o mnoho levněji vzhledem k tomu, že elektrikářské firmy kupují materiál s nižším DPH a s množstevními slevami až 20 procent. (Str. 12)

Ale je to zkrátka pro všechny, kdo si chtějí udělat všeobecný obrázek.

Ještě jedna věc mě zarazila, totiž prodlužky. Autor říká, že hotové jsou pohledné a nejsou dražší než komponenty podomácku vyráběné… on by je snad někdo dělal podomácku?? Možná v tom ale hraje rok vydání, původně 2000, toto přepracované je z roku 2008. Každopádně zajímavá je kniha pořád.

Odkazy:

ŠTECH, Karel. Elektroinstalace doma a na chatě. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-7786-3.

12345
1667239860000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online