Wuwejův zápisník

Josef Hora: Struny ve větru / Tvůj hlas / Domov

12.09.2022 19:43, Wu | knihy | komentáře -

obálka Struny ve větru / Tvůj hlas / DomovNa tomto souboru sbírek z různých časových období je dobře patrný vývoj, změna témat a hlavně formy. Pozdější básně jsou mnohem… sofistikovanější.

Josef Hora (nar. 1891, zemřel 1945) začínal jako proletářský básník, dokonce ještě před Wolkerem, ale v další fázi tematiku opouští a věnuje se lyrice. Z této doby pochází Struny ve větru (1927). Obsahuje hodně básní obdivující stepi, Rusko a jeho města, pokrok a rozvoj, takže se asi dá předpokládat obdiv k bolševické revoluci. Mě pochopitelně zaujaly básně jiné, na kterých je vidět experimentování a nálada. Třeba:

(...)
ustaňte v běhu, dni větrné,
postavte do trávy své stany.
Ruka, jež ticho rozhrne,
vymyje šátkem tmy mé rány.

Jiný vítr a jiný den,
mocnější slunce nad hlavami.
A k jiným hvězdám, v jiný sen
nebesa otočí se s námi.
(..., Čas, bratr mého srdce, str. 12)

Nebo rytmus kolejí:

(...)
Nebesa zelená, skleněná,
okna zavřená,
hlava ženy na polštář skloněná,
obrazy lásky, sen, souhvězdí,
souhvězdí
stříbrná písmena.

Zelená hvězda půlnoci,
půlnoci skleněný sklep,
domy dětí, dům nemocí
jdou, jdou a za nimi step,
step, step.
(..., Ve vlaku, Str. 23)

Sbírka Tvůj hlas je z roku 1930, soustředí se hodně na plynutí času nebo pomíjivost:

(...)
Cítil jsem vše, co nikdy neprocítím,
bral jsem si vše, co nikdy nezachytím,

smích bez konce, rty jež se neunaví,
a vlny, vlny chvil, jichž odliv neodplaví.

Zvuk strun a teplo u ohně, jenž praská,
a teplo slov a teplo těl a láska,

sen, jenž mě vedl šerem sladkých kouzel -
kéž by se býval neprobouzel. (Probuzení, str. 65)

Básně už jsou složitější, s delšími verši, je tu také hodně básní se strukturou sonetu (tj. 4, 4, 3, 3), byť s odlišným schématem rýmů.

A konečně sbírka Domov z roku 1938 oslavuje českou krajinu, historii, slavné postavy (Vrchlického, F. X. Šaldu, K. H. Máchu, TGM). Jak jsem zmiňoval na začátku, její básně mi připadají nejpromyšlenější.

(...)
Hranaté noty se jím sypou
v zesilující chvalozpěv
jak včely nad košatou lipou
té staré vazby, na které lpí krev,

krev vyznavačů, jako skvrny rezi
do ornamentu v kůži zažraná
a hnědá jako modré kdysi bezy,
jež posypaly trávník do rána.
(… , Kniha na okně, str. 145)

Odkazy:

HORA, Josef. Struny ve větru / Tvůj hlas / Domov. Praha: Vyšehrad, 2017. ISBN 978-80-7429-825-7.

12345
1663004580000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online