Wuwejův zápisník

Radan Květ, Pavel Dvorský: Stezkami lovců mamutů

03.02.2021 23:01, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka knihy Stezkami lovců mamutůJméno Radana Květa můžete najít ve spojitosti se stibologií, tedy zkoumáním starých stezek, a tak nijak nepřekvapí ani tato publikace. Podtitul Ilustrované dějiny starých stezek od pradávna po současnost to jen potvrzuje.

Pojetím i rozsahem se jedná o knihu pro děti: uvádí ji a doplňující otázky klade desetiletý chlapec Záviš, každá etapa je ilustrovaná detailními obrázky Pavla Dvorského a rozsah je nevelký.

Začínáme v pravěku a u lovců mamutů, kteří na naše území přišli podél toků řek. Je to logické, země byla zarostlá a jediná průchozí pásma byla na terasách nad korytem. A takové cestování bylo výhodné:

Lidé měli stále k dispozici vodu k pití i mytí, což bylo vždycky velmi důležité. Kromě toho skýtal vodní tok něco navíc. Při putování do neznámé krajiny nemohli jedinci zabloudit, i když se od řeky vzdálili třeba během lovu. Jakmile si k řece přiblížili i na jiném místě, než kde ji opustili, podle směru toku poznali, kudy pokračovat v cestě dál, aby se znovu setkali s ostatními ze své skupiny. (Str. 9)

První cesty byly migrační a vznikaly podél nich osady lovců mamutů. Brzy se ale rozšířily na obchodní trasy s užitečnými surovinami – pazourky.

Někdy kameny po stezkách putovaly velice daleko. Vzácnou surovinu nosili lidé například z nynějšího Německa od města Řezna údolím říčky Regen přes pohraniční údolí až k dnešním českým městům Domažlice a Plzeň. To však zjistili až dnešní badatelé, když nalezli úlomky stejného kamene podél této pradávné stezky. (Str. 30)

Povídání pak plynule pokračuje – lidé z jeskyní, zemědělci (a dálkové stezky), člověk a kov (počátky práce s kovy, objev železa), první známé národy u nás (Keltové, Germáni a Římané), Slované a konečně zánik sítě starých stezek v současnosti. Resp. už od osmnáctého století, kdy se začíná přecházet ke stavbám silnic a železnic.

Síť starých stezek se vytrácela, až ve 20. století zmizela docela. Jen její drobné pozůstatky se dají dodnes nalézt v lesích, kde můžete narazit na úvozy, tedy cesty značně vyhloubené opakovanou jízdou vozů. V polích už většinou po starých stezkách není ani památky. Byly zorány nebo zavezeny a vyrovnány s okolím, aby nečinily potíže při orání a sklizni. Jen výjimečně se ještě dnes někde uprostřed polí dá zahlédnout kaplička či křížek, svědčící o tom, že okolo nich kdysi probíhala stezka nebo polní cesta. (Str. 61)

Autor ale nezůstává pouze u stezek a dopravy, popisuje také způsob života, bydlení, odívání, řemesel…

Stezkami lovců mamutů, str. 36-37

Je to zkrátka úvod do dějepisu s důrazem na stezky. Tahle tematická jednota se mi zamlouvá.

Samozřejmě jakožto kniha pro děti je velmi mělká, ale to je v pořádku – a pro mě signál, že bych se měl porozhlédnout po dalších autorových publikacích.

Odkazy:

KVĚT, Radan, DVORSKÝ, Pavel. Stezkami lovců mamutů. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3280-7.

12345
1612389660000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online