Wuwejův zápisník

Kateřina Hrbková, Jan Hora: Jak se u nás žilo ve středověku

03.12.2020 21:33, Wu | knihy | historie | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Jak se u nás žilo ve středověkuPopularizační knížka nejen pro děti přibližuje středověk velmi názorně a neotřele. U každé z popisovaných oblastí vybere tři zástupce, tři role, a u nich ukáže jak vypadal jejich typický den. Například Jeden den služky Marety (Str. 12).

Jména nejsou náhodná a v úvodu každé kapitoly je zmíněno, odkud je známe.

Maretu zaměstnával nájemce krteňského kostela (nájemce na základě smlouvy zastupuje faráře). Maretu zmiňuje vizitační protokol pražského arcijáhna Pavla z Janovic z let 1379-82. (str. 12)

Zároveň si můžete všimnout výborných ilustrací Jana Hory; zabírají více než polovinu knihy a tvoří její těžiště. Samozřejmě bez popisu by byly k ničemu, ale přitáhnou si pozornost jako první. Je to vlastně obrazová encyklopedie.

Jak se u nás žilo ve středověku - str. 12

Obsah:

  • Život na venkově (Kolonizace, Stavby, Roční období, Jeden den zemědělce Svojena, kolonisty Bohuchvala, služky Marety)
  • Život v klášteře (Náplň mnišského života, Středověký klášter, Jeden den opata Božetěcha, františkána Wischimera, cisterciačky Zdeny)
  • Život ve městě (Vývoj staveb, Středověké město, Každodenní život, Výjimečná města, Jeden den krejčího Andrease, vdovy Kateřiny, žáčka Johannese)
  • Život na hradě (Obrana a dobývání, Středověký hrad, Vývoj hradu, Každodenní život, Jeden den strážce hradu Mstiše, Zdislavy z Lemberka, šlechtické dcery Perchty)
  • Život u panovníkova dvora (Vývoj panovnického dvora, Jeden den krále Václava II., kralevice Karla, lékaře Albíka)
  • Na cestách (Společenské vrstvy, Obchodní stezky, Na cestě do hlavního města, Válečné výpravy, Cestovní podmínky, Jeden den cestovatele Petachji, dělostřeleckého zbrojíře Hanuše Rosenplüta, Václava Šaška z Bířkova)
  • Středověk dnes (archeologický kvíz)
  • Časová osa
  • Slovníček vybraných pojmů

Závěrečná časová osa je také důležitá – nebýt jí, asi bych si neuvědomil, že ukázkové role jsou často z různých dob, a že například cestovatel Petachja má nejblíž ke kolonistovi Bohuchvalovi (přestože v knize jsou vzdálení přes čtyřicet stran).

Jak se u nás žilo ve středověku - str. 60

Mimořádně podařená publikace pro všechny věkové skupiny, a to i bez zájmu o historii. Tohle musí bavit každého!

Odkazy:

HRBKOVÁ, Kateřina, HORA, Jan. Jak se u nás žilo ve středověku. Prostějov: Computer Media, 2019. ISBN 978-80-7402-357-6.

12345
1607027580000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online