Wuwejův zápisník

Michael Macrone: Od Aristotela k virtuální realitě

19.01.2020 20:32, Wu | knihy | komentáře -

obálka Od Aristotela k virtuální realitěOd Aristotela k virtuální realitě je encyklopedie více než osmdesáti vědeckých myšlenek, které ovlivnily svět. Nejde o vynálezy nebo techniku; jsou to skutečně myšlenky, nápady a objevy.

Rozdělené jsou do tří oddílů – filozofie, přírodní vědy a matematika, humanitní vědy – a v rámci nich pak ještě do menších skupinek. Například pod humanitními vědami najdeme sekci Znaky naší doby aneb Postmoderní hrátky s kapitolami:

  • Strukturalismus a sémiotika
  • Univerzální gramatika
  • Dekonstrukce
  • „Globální vesnice“
  • „Médium je poselstvím“
  • Virtuální realita

V Matematice třeba Je vaše logika fuzzy aneb Nová matematika:

  • Russellův paradox (metajazyk)
  • Gödelova věta o neúplnosti
  • Vězňovo dilema (teorie her)
  • Fuzzy logika

A tak dále. Každé heslo zabírá přibližně tři stránky a na tomto prostoru vysvětluje původ a především podstatu dané myšlenky. Malá ukázka kapitoly Zásada neurčitosti, tj. z Heisenbergova principu:

Nejde o to, že naše znalost atomomvých částic je neurčitá proto, že naše měřicí techniky nejsou dost dobré. Jde spíše o to, že vůbec žádná technika nedokáže nikdy překonat zásadní neurčitost či ‚zmatenost‘ kvantového chování. Elektrony se mohou ve skutečnosti chovat jako přesně ohraničené body pohybující se přesnou rychlostí; my to však nebudeme nikdy schopni zjistit. Je ovšem stejně pravděpodobné, že tomu tak není, takže tvrzení vyvozovaná z toho či onoho předpokladu jsou nesmyslná a zbytečná.

(… ) Základní vlastnosti částice (poloha, rychlost, hybnost, energie) nebude nikdy možné přesně určit v jeden okamžik – samotný proces zjišťování totiž nevyhnutelně a nezvratně zkresluje minimálně jednu z těchto veličin. To nejlepší, v co můžeme doufat, je, že budeme provádět měření a vyslovovat předpoklady, jež jsou pravděpodobné a statisticky podložené. (Str. 95)

Před dvaceti lety, kdy jsem ji četl poprvé, jsem byl nadšený – a teď vlastně taky. Kniha je to nadčasová a srozumitelná, daří se jí i ty nejsložitější myšlenky prezentovat tak, aby si čtenář odnesl to potřebné. Doporučuji.

Odkazy:

nakladatelství BRÁNA, Praha 1999, ISBN 80-7243-055-6, cena 186 Kč

12345
1579462320000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online