Wuwejův zápisník

Kelly A. Turnerová: Nejste bezmocní

06.10.2019 21:43, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Nejste bezmocníAneb Co můžete dělat proti rakovině. Autorku překvapilo, jak málo se lékařské články o „radikální remisi“ rakoviny, tedy jejím vyléčení bez zásahu konvenční medicíny, zabývají důvody, které uvádějí sami pacienti. Nikdo se jich přímo neptal, co dělali, čemu své „spontánní“ uzdravení přičítají.

Přišlo mi to velice zvláštní vzhledem k tomu, že přeživší mohli – byť nevědomě – učinit něco, co jim pomohlo se uzdravit. Na základě toho jsem se rozhodla, že pro svůj výzkum k disertační práci najdu dvacet lidí, kteří prodělali radikální remisi a zeptám se jich: „Co považujete za důvod svého uzdravení?“ (Str. 16)

Ve výzkumech pokračuje dodnes, uskutečnila přes sto osobních rozhovorů, analyzovala přes tisíc popsaných případů a určila více než 75 různých faktorů, které mohly sehrát svou roli v uzdravení.

Když jsem vytvořila tabulku frekvence výskytu každého faktoru, zjistila jsem, že devět z těchto sedmdesáti pěti faktorů se opakovaně vyskytuje téměř v každém rozhovoru. Jinými slovy, jen málo lidí, se kterými jsem mluvila, kupříkladu zmínilo sedmdesátý třetí faktor – uživání doplňků vyrobených z žraločí chrupavky, ale téměř každý zmínil devět níže uvedených faktorů. (Str. 16)

Každému z oněch devíti faktorů je věnovaná jedna kapitola. Nejprve podrobně rozebere hlavní poznatky a doporučení včetně věděckých výzkumů, pak uceleně popíše jeden konkrétní případ radikální remise, v níž tento faktor sehrál svou roli, a na závěr uvede seznam praktických rad pro začlenění do života.

Pokud vás ony faktory zajímají, myslím že nic nezkazím, když je tu vyjmenuju – klíčové a důležité je jejich rozpracování v kapitolách.

  • Radikální změna stravování
  • Převzetí kontroly nad svým zdravím
  • Naslouchání vlastní intuici
  • Užívání bylin a doplňků stravy
  • Uvolňování potlačených emocí
  • Zvyšování pozitivních emocí
  • Přijetí podpory od druhých
  • Prohloubení duchovního spojení
  • Pádné důvody k životu (Str. 17)

Za zmínku stojí styl knihy; nejde o žádné senzacechtivé zprávy, a přestože autorka je tématem plně zaujatá, zachovává si při popisu „zázračných uzdravení“ střízlivost a zůstává nohama na zemi. Nikdy neříká, že daná věc pomůže – ale že u těch, kterým se vyléčení povedlo, byla přítomná. Považuje je za hypotézy, které čekají na ověření, a i pak půjde o zlepšení šancí na vyléčení, nikoliv vyléčení jako takové. Také nijak nezatracuje metody konvenční medicíny.

Jako celek je kniha velmi užitečná a doporučuji ji všem – rady a principy jsou obecně platné jak pro zlepšení kvality života, tak při léčení jakýchkoliv nemocí. Ať už jde o podpůrnou roli při klasické léčbě, nebo samotnou léčbu u nemocí psychosomatických, můžou jen pomoci.

Odkazy:

nakladatelství Stanislav Juhaňák - TRITON, Praha 2015, ISBN 978-80-7387-888-7, cena 279 Kč

12345
1570390980000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online