Wuwejův zápisník

Kolektiv autorů: První republika 1918-1938

31.07.2018 23:59, Wu | knihy | historie | výběr z knih | komentáře -

obálka První republika 1918-1938Největším lákadlem této velkolepé publikace (rozměry 25 x 31,5 x 5 cm) jsou nepochybně přetisky originálních artefaktů, kterých obsahuje 55. Doplněná je jimi prakticky každá kapitola, jsou vložené v kapse z průsvitného papíru a dokumentují doprovodný text.

První republika, str. 76-77

Zároveň si všimněte, jak bohatě je komponovaná; text je obklopen obrázky, medailonky, informačními proužky, často se objevuje sloupcová kronika s hlavními letopočty k danému tématu.

Protože je kniha tak rozsáhlá a díky vloženým přílohám poněkud nekompaktní, je opatřená tvrdými deskami a také zasunutá do do pevného pouzdra:

První republika - obal

Témata pokrývají První republiku od vzniku po tragický konec, a to nejen politicky, ale také z pohledu běžného života, hospodářských afér, kriminality, sportu, literatury, filmu, umění. Obrázek si uděláte opravdu komplexní. Pro mě tam byla spousta novinek, nevěděl jsem například jak vypadala první pozemková reforma:

(...) měl být vyvlastněn pozemkový majetek jednoho vlastníka větší než 150 hektarů zemědělské půdy nebo 250 hektarů půdy celkem (včetně nezemědělské). Bez náhrady o majetek přišli příslušníci nepřátelských států a bývalé panovnické rodiny Habsbursko-Lotrinské (...)“ (Str. 48)

Udivilo mě, že se o ní nemluví – než jsem se dočetl, že nešlo o čisté zabavení, ale spíše nucený odprodej:

Půdu bylo možné získat do vlastnictví za úředně stanovenou cenu (podle cen půdy z let 1913-1915, tedy za asi 1/3 tržní ceny) a na výhodný úvěr. Inkasovanou cenu předávala Státní pozemkový úřad původním vlastníkům se zpožděním, po odečtení poplatků a případně i dlužných daní (...)“ (Str. 48)

Také jsem si neuvědomoval hospodářský dopad okupace Sudet:

Takřka katastrofu znamenala ztráta energetických zdrojů, především 90 elektráren, z nichž největší byly v Ervěnicích, Poříčí u Trutnova, Střekově a Vranově. Situace se musela řešit dovozem energie a paliv. Pochopitelně následoval enormní nárůst cen paliv, který sehrál roli určité formy zdanění našeho hospodářství Německem.
Na minimum klesla těžba vzácných rud a mimo hranice republiky se ocitla těžba tuhy, kaolínu a sklářského křemičitého písku. Z průmyslové kapacity v oblasti výroby porcelánu zůstalo pouhých 10%, v hračkářském a sklářském průmyslu 25%. Územní ztráty výrazně postihly také textilní průmysl (úbytek 63% kapacity), papírenský průmysl (ztráta 54% kapacity) a kovoprůmsysl (30% dosavadní výrobní kapacity).
“ (Str. 129)

Ani to, že pro Sudety návrat do otčiny také nebyla žádná výhra (okamžité přebudování řízení podle říšského vzoru, ztráta zahraničních odbytišt, problém konkurovat vyspělejším podnikům, povinné dodávky a striktní nařízení v zemědělství, kádrování atp.).

(A věděli jste, že vedle tělovýchovného Sokola existoval také Orel?)

Texty kapitol, ačkoliv jsou od různých autorů, jsou výborné všechny; jsou čtivé a názorné, takže převýšily přiložené artefakty, které jsem si nakonec prakticky neprohlížel vůbec. To ale nic nemění na tom, že jde o jednu z nejlepších knih o První republice pro běžného člověka. Vřele doporučují.

Odkazy:

nakladatelství Extra Publishing, ISBN 978-80-7525-014-8, cena 1490 Kč

12345
1533074340000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online