Wuwejův zápisník

Jiří Slouka a kolektiv: Kámen - Od horniny k soše

12.11.2017 21:07, Wu | knihy | komentáře -

obálka Kámen – Od horniny k sošeInspirován skvělou monografií Martina Patřičného o dřevě, pořídil jsem si i – na první pohled – podobnou publikaci věnovanou kameni. Autor to bere zevrubně a od samého počátku – první kapitola je o magmatu a vzniku hornin, následuje rozpoznání krásy přírodního původu, první zušlechtění a zpracování.

Výborná je kapitola o kamenné galerii České republiky, tedy o místních surovinách, jejich druzích a variantách. Pískovec, žula, mramory, břidlice i poměrně málo známé horniny jako je třeba hadec nebo diabas.

Stejně tak následující kapitola, nazvaná „Kámen kráčí dějinami“. Ta se dívá na historické etapy pohledem používaných zdrojů, podkapitoly napoví: „Románský sloh, to je opuka“ nebo „Travertin, objev dvacátého století“.

Pro mě nezajímavější byly texty o zpracování – od metod vylamování kvádrů, přes hrubé opracování a kamenické nástroje, broušení, leštění až po sochaře a jeho práci. Kniha ještě zmíní kopírovací techniky a také stárnutí kamene – nevhodnou volbu druhů, nemoc kamene, konzervování, restaurování. Následuje slovníček, seznam literatury a rejstřík.

Samozřejmě nechybí fotografie a obrázky prakticky na každé stránce, je se nač dívat:

Kámen, str. 88-89

Pokud jde o obsah, kniha splnila mé očekávání, o horninách a jejich zpracování jsem se dozvěděl hodně a bylo to zajímavé. Líbilo se mi také pevné usazení v Čechách a českém prostředí – místní suroviny, místní historie a tak dále. Vše, s čím se člověk může potkat a potkává (vlastně hned na prvním výletě po přečtení jsem si na rekonstruovaných okrajích chodníku všímal stop po jejich kamenickém zpracování).

Vadila mi jediná věc – neurčité vyjadřování. To je samé ‚mnoho možností‘, ‚nelze být úplný‘, ‚není ani vyloučeno‘ atd. atd.

Tolik asi nejzběžnější pohled do rozsáhlé problematiky. Získali jsme jím ovšem jen povšechnou orientaci, aniž jsme pronikli do tajů této práce. Všechny ostatně odhalit nelze – vždyť existují i hmoty a postupy kameníky přísně střežené nebo patentově chráněné, zatímco na druhé straně existuje množství odborné literatury.“ (Str. 103)

Úzkostlivá snaha o přesnost a vědomí šíře tématu vede paradoxně k rozmělnění. Od poloviny knihy už jsem v každé kapitole jen čekal, kdy to zase přijde. Autor si toho je sice vědom, v úvodu to zmiňuje  – jenže formulování problému ho neodstraní...

nakladatelství Grada Publishing, Praha 2007, ISBN 978-80-247-1258-1, cena 199 Kč

12345
1510517220000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online