Wuwejův zápisník

Petr Kratochvíl: Současná česká architektura a její témata

12.03.2016 23:01, Wu | knihy | architektura | výběr z knih | komentáře -

obálka Současná česká architektura a její témataKniha začíná několika teoretickými kapitolami; jejich názvy vystihují obsah:

  • Předběžná inventura 21. století
  • Veřejná a soukromá sféra aneb existuje ještě město?
  • Architektura a udržitelný vývoj
  • Staré a nové – konflikt či soužití ochrany a tvorby?
  • Technika, konstrukce, materiály – nové možnosti a nové svody
  • Hledání řádu ve fragmentovaném světě

Četly se dobře; jediná drobná nevýhoda je množství zmíněných staveb a realizací, ale minimum obrázků. Hned v té první autor shrnuje základní témata či problémy, na které architekt bere zřetel a pomocí nichž lze současnou architekturu posuzovat:

Nepochybně k takovým tématům patří vztah soukromé a veřejné sféry, jehož artikulace je jedním ze stěžejních úkolů architektury. Zdá se, že právě dnes se stávají obě sféry, ale zejména možnosti jejich vzájemného propojení problémem. Druhé aktuální téma vyplývá z obecného uznání problematičnosti takového civilizačního vývoje, který nebere ohled na omezené zdroje energií a materiálů; v architektuře se toto téma stále zřetelněji projevuje v hledání různých forem "zelené" architektury. Stejně tak aktuálním problémem je vztah přítomnosti a historie, i když řešení tohoto vztahu prochází v architektuře opakovanými zvraty již dlouho. Důležitou otázkou je i vztah architektury k technice nebo k formování místa. Ale v pozadí jakýchkoliv úvah o světě je vždy obecnější otázka, zda ještě existují nějaké společné ústřední hodnoty, které by mohly být svorníkem našeho světa, nebo zda je tato představa už jen iluzí.“ (Str. 10)

Těžiště knihy je samozřejmě kapitola „Vybrané realizace 2000-2010“. Představuje výstavbu ve všech měřítkách – od soukromých rodinných domů až po letištní terminály a administrativní budovy. Ze známých staveb např. Letištní terminál Brno, Poštovna na Sněžce, Národní technická knihovna.

U každé stavby je vedle názvu, autora, místa a let realizace uveden zasvěcený průvodní text (včetně anglického shrnutí), následovaný třemi až pěti stranami fotografií.

DSoučasná česká architektura a její témata, str. 113

Průvodní texty jsou čtivé, obrázky výborné a vybrané stavby opravdu vypovídající – specifickým způsobem řeší nastíněná témata. Pro získání přehledu o současné (české) architektuře myslím ideální kniha.

nakladatelství Ladislav Horáček - Paseka, Praha 2011, ISBN 978-80-7432-110-8, cena 199 Kč (Levné knihy)

12345
1457820060000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online