Wuwejův zápisník

Jiří Mahen: Modří ptáci hor

03.02.2015 00:01, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy Jiří Mahen: Modří ptáci horJiří Mahen se narodil roku 1882 v Čáslavi, působil však na Moravě a zejména v Brně jako novinář, dramaturg a knihovník Městské knihovny. Jeho tvůrčí rozmach byl velký, psal dramata, prózu a samozřejmě básně. V roce 1939, po nacistické okupaci, spáchal sebevraždu.

(...)
Po každé hrůze vzchází nová víra,
po každém tichu nové zahřmění.
Svět stále svoje všechny síly sbírá,
by udržel své tajné nadšení,
by dále žili ti, kdož zmučeni.
Neboj se bídy! Neutíkej! Stůj!
- Jsme věčně ztraceni a věčně spaseni.
Za nocí nejtmavších na slunce pamatuj!
(...)
Balada X., str. 37

Mě k jeho tvorbě přivedlo čtení antologie Vítězslava Nezvala. Byli přátelé, Nezval jej uznával jako svého učitele a průvodce, věnoval mu několik básní, každý komentář antologie se o něm zmiňuje – a tak jsem byl zvědavý jaké jsou verše básníka, k němuž Nezval tak vzhlížel...

Tak je to: všechno je šílenství
a hraní neodpovědné -
a na tom jenom prý záleží,
zdali vrah před vraždou zbledne.

Tak je to: v nás leží celý svět,
nad námi bičem se práská,
my nesem na zádech celou zem,
ale nás nese prý Láska -

tak je to! Vysoko pod nebem
tohleto drama se hraje,
zvířata nemluví, ale my řvem,
vidouce ždibeček ráje!
(Člověk a láska, str. 59)

Z komentáře Štěpána Vlašína, str. 74: „Od intimních slok, inspirovaných city milostnými či úžasem nad propastmi vlastního nitra, dospěl k obecnějšímu hledisku, k písni diktované úzkostí o osud národa a lidstva. Záhady kosmu a mikrokosmu ve vlastním nitru se však stále prolínají a nepřestávají trápit věčného horníka v démantových šachtách tajemství.

Kniha je výběr z tvorby, obsažené sbírky:

  • Plamínky (1907) – hodně osobní, souboj s nicotou, milostná témata, bojovnost. F. X. Šalda sbírce vytkl formální neucelenost a doporučil tradiční formu, baladu, čemuž Mahen skutečně vyhověl ve své druhé sbírce.
  • Balady (1908) – formální (villonské balady) i obsahová (láska) jednota tvorbě prospěly a sbírka sklidila velký ohlas.
  • Duha (1916) – pestré náměty, láska i vlastenectví, reakce na válku, touha po lepší budoucnosti.
  • Tiché srdce (1917) – inspirace venkovem a lidovými písněmi
  • Básně (1928) – vyšlo jako výbor z Mahenových veršů se zařazením několika nových, např. poděkování V. Nezvalovi (který sbírku doprovodil svou studií)
  • Rozloučení s jihem (1934) – velký vliv přírody a jihu, moře s jeho proměnlivostí, vzdálenost a touha, ale také nutnost návratu.

Básně jsou pěkné, ale přece jen příliš heroické, na můj vkus. Nezval svého mistra bezpochyby překonal, v lehkosti, vzletnosti i šíři.

nakladatelství Blok, Brno 1982, 47-015-82, cena 40 Kč (antikvariát)

12345
1422918060000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online