Wuwejův zápisník

Jaroslav Havlíček: Neviditelný

24.07.2014 00:13, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy Jaroslav Havlíček: NeviditelnýNeviditelný patří k vrcholům tvorby nejznámějšího představitele české psychologické prózy. Příběh je vyprávěný ústy Petra Švajcara, ředitele továrny na mýdla a další kosmetiku, který se jednoho dne ohlíží za svým životem. Projde si dům, zahradu, zapálí doutník a vzpomíná, co se se zde odehrálo, jaký smích osudu.

Pocházel z nuzných poměrů, vyrůstal bez lásky, stal se dravým a vypočítavým, ale také nezlomným – alespoň si to myslel. Po válce vystudoval, stal se inženýrem chemie, a když se mu naskytla příležitost, neváhal jí využít a postupně získal lásku Soni. Mladá, hezká a rozpustilá dcera pana továrníka. Partie! Ani Petrovi nelze upřít romantické okouzlení, alespoň zpočátku – i když cynismus a zištnost, s jakou jde za svou, jak kalkuluje, sympatie nebudí.

Pamatuji, že jsem si v duchu říkal: ‚Petře Švajcare, toto je jedna z velikých chvil v tvém životě. Vstupuješ do domu boháče Hajna. Jdeš si pro cenu, kterou sis poctivě zasloužil. Tvému štěstí neleží již nic v cestě, můžeš kráčeti vesele a sebevědomě!‘

První zchlazení přichází hned po slavném příjezdu a uvítání, Petrovi Soňa jaksi opomenula zmínit rodinné tajemství.

Sotva jsem si povšiml, že z domovních dveří, k nimž jsem se spěšně blížil, vyloupla se otylá postava podivného chlapíka, strnula na okamžik překvapením, rozpačitě zatančila na gumových nožkách, zablýskla pod žárovkou holou, obrovskou lebkou a zmizela zase v pološeru síně právě tak rychle, jako se objevila.

Pomateného továrníkova bratra, strýčka Cyrila, který je přesvědčený o své neviditelnosti, všude se dívá, chodí, pochechtává, ve svém pokoji sepisuje sáhodlouhé elaboráty tajným jazykem, a jehož hru s ním všichni hrají. Zdá se být neškodný...

Na úvodní stránce bylo krasopisně nadepsáno: ‚Nikden rasi Eleykerha liči stvíjemta tistá se nýmteldivine.‘
Ustrnul jsem nad tou slátaninou. Slabikoval jsem si ji pomalu a nahlas ještě jednou a musil jsem při tom vypadat hrozně hloupě. Přerušil mě zvonivý Katin smích. Její faunovská tvářička s vysoko zvednutými koutky úst přiblížila se důvěrně k mému uchu. ‚Cožpak tomu nerozumíte? Nu tak, hádejte! Nebo se raději poddáte?‘

Názvy kapitol jsou dobře zvolené, už jenom z nich běhá mráz po zádech: Ekrasit v základech, Smích z hlubin, Doutnák hoří, Výbuch, Zasažená, Rány mokvají, Tanec nad propastí, Propast se otevírá.

A opravdu, přesně tak to je, smích z hlubin věků, historie, která nezmizela, která je stále živá a jejíž dědictví si všichni zúčastnění nesou s sebou, zásah, marná snaha vzdorovat a propast, která postupně pohlcuje. Nezdolný Švajcar, ochotný a schopný chladně kalkulovat a udělat cokoliv, se opět zvedá – než osud udeří opět a definitvně jej zlomí.

Velmi obtížně se mi kniha četla, působila na mě mimořádně depresivně a to i přesto, že jsem ji četl podruhé a věděl jsem, oč v ní jde. Ta beznaděj… Ale zachycení psychologie postav je mistrné. Když jsem Neviditelného četl kdysi, vnímal jsem hlavně cynickou zištnost hlavní postavy, dnes ale vidím i to snahu vzdorovat, často špatným způsobem, ale přesto bojovat, nevzdávat se i přes vnější okolnosti. Lze s ním soucítit...

nakladatelství JHuslík, 2013, ISBN 978-80-87808-09-02, cena 80 Kč (eBook)

12345
1406153580000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online