Wuwejův zápisník

Jana Karlová: Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světa

16.07.2014 00:36, Wu | knihy | sociologie | komentáře -

obálka knihy Jana Karlová: Slavnosti a rituály jako zpráva o obrazu světaJen jsem se začetl, musel jsem konstatovat, že teoretická část je od počátku velmi kompetentní, velmi odborná a přitom neokázalá – nemáte pochyby, že autorka ví o čem píše. A přesně zacílená; jak celková myšlenka, tak vybrané citace jsou přesně k tématu (což také nebývá pravidlem).

Utlumujeme některé nepříjemné prožitky a extrémy života, z různých důvodů opouštíme i část tradičních rituálních forem. Tím mizí divoké, liminální situace. Když se potom zdá, jako by našim životům chyběla tepající křivka obyčejného a výsostného, snažíme se vybudit k nějakému nenormálnímu, excitovanému stavu. Abychom vůbec měli pocit, že žijeme, objevují se na scéně již zmiňované motivy rituálního kutilství: od bungee jumpingu až po zdánlivě bezdůvodné vraždy.
Zároveň s ústupem výjimečnosti svátečního času můžeme pozorovat i opačný fenomén: zdá se, jako bychom v běžném životě nacházeli stále méně jistot, pevných bodů a zakotveností.
“ (Str. 139)

Všechno je dokumentované zmínkami či fotografiemi z terénního výzkumu, moc jsem si to čtení užíval. Obsah napoví:

 • Obraz světa
  • Světonázor jako interpretační a identifikační schéma (Obraz světa a krajina, Vědecké paradigma)
  • Tříštění západního světonázoru?
 • Slavnosti a rituály
  • Rituál jako zpráva o obrazu světa (Time out, 'Druhý' svět na dosah, Mnohovrstevnatá realita)
 • Identita, obraz světa a lokální kultury
  • Specifika života v lokálních kulturách (Tryně aneb myšlenková mapa toho, kam patřím)
  • Sdílení svátečního
  • Návraty ke kořenům a sociální soudržnost (Oslava šesti set padesáti let trvání obce)
  • Tradice a paměť v čase svátečním či všednodenním
  • Obraz světa zakotvený v obci a krajině (Borovice se smírčím křížem)
  • Slavnost v kontaktu s místem (Křížek na rozcestí u Nových Sadů)
  • Symbolika svátečních šatů (Černá a bílá nevěsta)
  • Stabilita a proměna (Velikonoční klapání)
 • Slavnosti jako zrcadlo západního světa
  • Disharmonie rituálů a racionálně-vědeckého světonázoru
  • Novodobá absence rituálů přechodu?
  • Ochočené rituály a chaos všednodennosti
  • Dva životní styly
  • Závěr

Ač se to může zdát jako banální fakt, jednou z významných charakteristik pospolitých slavností menšího měřítka je ona v současném světě již ne zcela samozřejmá příležitost poklábosit s přáteli a sousedy, ohlédnout se zpátky, rituálně zanadávat, poklevetit, zhodnotit, jak rostou děti, a potom s vědomím, že většina věcí je stále na svých místech, pokračovat ve všednodenním životě.
Neodmyslitelnou a poměrně archaickou součástí slavností se univerzálně zdají být změněné stavy vědomí, což v rámci našeho kulturního okruhu bezesporu znamená alkohol, prostředek navozující hlubší prožitek různorodých emocí, otevírající prostor pro možnou katarzi.
“ (str. 71)

A jak si tak čtu, najednou vidím třístránkovou podkapitolu „Závěr“, následovanou přílohami s přehledem svátků a slavností, medailony obcí, poznámkou k terénnímu výzkumu, literaturou… Konec knihy!

Překvapeně jsem zalistoval zpátky, přečetl závěr znovu a k publikaci mám jen tři poznámky:

 • je to naprosto skvělé zmapování oblasti rituálů a světonázoru, s přehledem interpretací a náhledů řady badatelů
 • oproti běžnému očekávání není rozdělená na teoretickou část a část výzkumnou (což je dobře, teorie podložená příklady je mnohem přístupnější)
 • chybí pořádný závěr, měla by to být samostatná strukturovaná kapitola se shrnutím a zvýrazněním zjištěných fakt, aby se nedala přehlédnout

Paměť zdůrazňuje příběhy významné z hlediska dané skupiny, nabízí interpretaci těchto událostí, která slouží jako integrující obraz historie konkrétního společenství, utváří a posiluje vědomí kontinuity skupiny jako celku, ať už hovoříme o národu, obci, nějakém typu spolku nebo například rodině. Opětovně tedy konstatujeme, že právě slavnosti a rituály jsou mimo jiné i prostředkem ke sdílení a utvrzování sociokulturních informací o smyslu lidského života a schémat sloužících k orientaci ve světě.“(Str. 67)

V každém případě ale knihu doporučuji.

nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2013, ISBN 978-80-7465-076-5, cena 199 Kč

12345
1405463760000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online