Wuwejův zápisník

David Niven: 100 tajemství lidského štěstí

28.05.2012 23:59, Wu | knihy | duše | výběr z knih | komentáře -

obálka knihy David Niven: 100 tajemství lidského štěstíVelmi jednoduché pojetí knihy - sto doporučení nebo rad, které vycházejí z vědeckých studií zaměřených na pocit štěstí člověka. Každá kapitola je složená ze čtyř částí.

Jako první je samozřejmě nadpis, nejstručnější vyjádření dané rady (ukázky jsou z rady číslo 34 na straně 56):

Není důležité, co se stalo, ale co si o tom myslíte

Následuje slovní shrnutí:

Neexistuje žádný objektivní způsob posouzení, zda jste měli šťastný život, krásný den, zda se vám vydařila uplynulá hodina. O tom, zda je váš život úspěšný, rozhoduje jen a jen vaše hodnocení.

Pro lepší názornost uvádí autor příklady ze života. Ty jsou asi nejslabší, často působí poněkud vykonstruovaně a málo uvěřitelně, když už tam autor uvádí jména aktérů, měl by uvádět i příjmení, jinak to vypadá jako ilustrace z motivační příručky. O odkazech na zdroj informací nemluvě.

Nedávno byl proveden tento experiment: Lidem s rozdílnými názory na určitou otázku byl předložen tentýž novinový článek. Měli si jej pozorně přečíst a sdělit, co si o něm myslí. Prakticky všichni tito lidé usoudili, že článek je zaujatý, a to proti jejich vlastnímu stanovisku. Lidé z obou protikladných táborů si tedy mysleli, že jeden a tentýž článek je tendenční a předpojatý proti jejich straně. Tento článek samozřejmě nemohl být zaujatý proti oběma názorům na danou otázku. Reakci čtenářů tedy nevyvolal obsah článku, ale jejich vlastní perspektiva. Podobné je to i s tím, co se nám v životě přihodí. Stejnou událost můžeme hodnotit kladně nebo záporně. Závisí to na naší perspektivě.

Kapitolu uzavírá to nejdůležitější - jednovětný závěr z vědecké studie, doplněný jmény autorů a roku provedení. Podle toho by mělo být možné zdroj najít a prověřit.

Máme-li určit, jak spokojený je někdo se svým životem, nepotřebujeme ani tak vědět, zda jej v poslední době postihlo něco nepříjemného nebo zda naopak dosáhl nějakého osobního úspěchu, jako spíše znát jeho názor na příčiny a důsledky těchto událostí.
Staats, Armstrong-Stassen a Partillo 1995

V tomto případě vypadá slibně odkaz na studii zmiňovaných autorů Student well-being: Are they better off now?. Jak jsem si ale ověřil v článku o vlivu čtení na pocit štěstí, nedaří se to pokaždé. Tristní je, že originální kniha zřejmě obsahuje i jména studií.

Formát textu je myslím velmi povedený, rady se dobře čtou, díky opakování i dobře pamatují, ale především jsou vědecky podložené. Knihu tedy i přes zmíněný hendikep doporučuji.

nakladatelství Portál, Praha 2001, ISBN 80-7178-522-9, cena 157 Kč

12345
1338242340000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online