Wuwejův zápisník

Bohuslav Blažek, Jiřina Olmrová: Zvrácená pyramida

21.08.2006 19:33, Wu | knihy | komentáře -

Zvrácená pyramidaMultiLevel Marketing. Network Marketing. Říká vám to něco? A SkyLine, Amway? Letadlo? Všechny tyhle pojmy mají společný jmenovatel, kterým je zneužívání a ohlupování lidí. Kniha je pokus o předběžnou studii firem, zabývajících se pyramidovým prodejem. Jako hlavní zdroj informací byl použit Internet, jednak pro nedostatek tištěných materiálů, jednak pro jeho autentičnost a šíři pohledů. Autoři využili nejrůznější fóra obětí (např. české AntiSkyline), stránky specialistů, přehledy MLM firem, populární i odborné články aj.

I když to může znít překvapivě, není vůbec jasné, který vědní obor by měl mít MLM jako svůj předmět zkoumání. Z útržků svědectví obětí a z výpovědí kritiků i obhájců se začíná ozřejmovat, že jde o jev vymykající se všem jednoduchým klasifikacím. Je to ekonomika pracující na převážně mimoekonomických principech, nebo je to sekta, ale uctívající ekonomický motiv peněz? Je to univerzální cesta k úspěchu, nebo sbírka lstí a podvodů? Je to princip, který může v zásadě použít každá instituce, nebo naopak svod, jemuž by se měl každý slušný člověk vyhnout?“ (str. 79)

Pyramidové schéma musíme chápat jako model procesu růstu, který se nejen nesmí zastavit, ale dokonce ani ne jen zpomalit, jinak začíná být procesem úpadku. Ti nahoře nejsou živeni tím, že by ti dole něco vyráběli (jako v továrně), ba ani ne něco jinde nakoupeného prodávali (jako v obchodě), ale tím, že verbují nové lidi proto, aby ti zase verbovali další. Do tohoto systému sice vtékají peníze, ale nevytváří se zde žádná hodnota typu zboží nebo služby. Zdrojem těchto peněz nejsou odběratelé zboží nebo služeb, ale zase jen další verbíři verbířů.“ (str. 24)

Já osobně za nejpřínosnější považuji kapitolu, kde jsou rozkrývány nejčastější manipulativní techniky verbířů a na úryvcích z dopisů se ukazuje, jak silný je to nátlak. Podobnost se sektou není náhodná... Možná nejvýraznější znak je neustálé lhaní. Lžou asistenti svým ovečkám, lžou nové ovečky během přemlouvání a líčení světlých zítřků, lžou také sami sobě, že se budou mít skvěle a při tom všem se pomalu bortí sociální vazby.

Takřka naplno vyslovené přísliby:

  1. Nemusíte se lopotit po celý život, stačí vám pár triků, které vás naučíme.
  2. Nemusíte umět prodávat a nemusíte se chodit ztrapňovat do obchodu mezi cizí lidi coby prodavači, stačí zůstat doma mezi svými blízkými.
  3. Tito blízcí lidé vás mají rádi, proč tedy po nich nechtít ještě víc.
  4. Když budete sami požívat naše zázračné léky a pak je prodávat dál, udělali jste víc než lékaři, kteří předepisují leccos, co by sami nikdy nezkusili.
  5. Stanete se štědrými rozdavači zázraků a podobné zázraky můžete zprostředkovat i mnoha ostatním - čím víc jich bude, tím líp pro vás osobně.

Každý z těchto příslibů se tak trochu plní, ovšem za cenu, která je sociálně rozvracející i osobně devastující, a tím z nich činí přísliby falešné.“ (str. 166)

Autoři si uvědomují rizika využitých zdrojů a proto nepovažují svou knihu za vědeckou práci, ale spíše za pilotní průzkum. Také jazyk a styl, který nezůstává nezaujatý, doplňují určení knihy - myslím že je ideální pro oběti bývalé, nastávající i budoucí, stejně jako pro všechny zájemce o společenskou problematiku.

12345
1156181580000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online