Wuwejův zápisník

Josef Fiala: Máme ještě šanci?

11.12.2005 19:35, Wu | knihy | komentáře -

Máme ještě šanci? Moc šancí nemáme. Ne že bych si myslel, že katastrofa do níž lidstvo směřuje by byla neodvratná, to ne. Jenže to jak je svět nastavený, ekonomicky a společensky; co dělá globalizace, světová politika, nadnárodní korporace a boj o zdroje, to všechno je natolik provázané, že to zlomí jenom nějaká bomba (obrazně!). Nevěřím příliš v pomalé změny na úrovni jednotlivců. Stačí si vzpomenout na milionové demonstrace proti válce, hlasy tolika lidí neměly žádnou váhu. Nevěřím, ale ze všech sil podporuji, protože je lepší dělat něco než nic.

Stejně ale musí přijít něco, co zmobilizuje všechny. A přinese ztráty korporacím, kterým jde jen o zisk. Firma nemá etiku, firmě nejde o přírodu, o životní prostředí, firmě jde o generování maximálního zisku. Že se firma skládá z lidí? Hm, jenže ti se mění. Nebudu filozofovat, jiní to umějí lépe, raději napíšu co je zmíněná kniha. Je to přehled všech prohřešků člověka "dvakrát moudrého", jenž permanentně a krutě válčí, devastuje vodu, atmosféru a vše kolem, vybíjí živočichy ... není to pěkné čtení.

Ukázky z kapitoly XX:

"Víme také, že zdrcující většina lidí má víc dobrých než špatných vlastností, ale mocnější jsou ti druzí."

"Homo sapiens převyšuje od svého začátku vysoce všechny živé organismy na světě svým intelektem. Rozumem a schopností poznání dosahuje soustavně skvělého a jedinečného pokroku v oblasti technologií, informatiky, medicíny, genetiky, mikrobiologie, kosmonautiky atd. a bohužel i v oblasti zbraňových systémů a způsobů válčení a hromadného vraždění.

Tyto a mnohé další skvělé schopnosti člověka rozumného jsou pro něj přitěžující okolností, protože jako součást ekosystému zklamal, ačkoliv zklamat nemusel."

"Homo sapiens je na začátku 3. tisíciletí zodpovědný:

  • za ničení planety Země a části vesmíru, za stále se prohlubující sociální nerovnost mezi menšinou bohatých a většinou chudých,
  • za zaostalost a bídu obyvatel třetího světa, které po staletí zneužíval jako otroky a kolonisty,
  • za miliardy předčasně mrtvých lidí ve válkách,
  • za to, že za tisíce let nedokázal vytvořit spravedlivé společenské zřízení šťastných a sobě rovných lidí,
  • za to, že povýšil peníze, majetek a zisk na boha ovládajícího svět a každého jednotlivého člověka
  • za úpadel morálky nerespektováním základních mravních norem
  • a za další činy, o kterých jsme si jen letmo povídali.

Důvody, proč homo sapiens v této fázi své evoluce zklamal, jsou jednoznačné, prokazatelné a jasné. Jsou to jeho špatné osobní vlastnosti, které ač mimořádně schopný, nechce nebo nedokáže ovládat."

"Touha po moci a majetku provází historii člověka rozumného od samého počátku a nikdy ho neopustila. Dobře to dokazují dějiny válek. A není ani nejmenší náznak nebo naděje, že by se mohl homo sapiens v dohledné době radikálně změnit."

12345
1134326100000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online