Wuwejův zápisník

Roger A. Caras: Zvířata, která změnila člověka

29.10.2005 11:07, Wu | knihy | výběr z knih | komentáře -

Hlavní myšlenka, kterou autor vypálí hned na začátku knihy, je velmi odvážná, alespoň se tak zpočátku jeví. Tvrdí totiž, že expanze lidstva začala až v okamžiku, kdy si podmanil a domestikoval divoká zvířata. Do té doby, odkázaný na lov a sběr, nemohl se člověk pustit na daleké výpravy, neboť neměl jistý zdroj potravy, kožešin, tažné síly atd. Zvíře mu tohle vše přineslo, navíc stimulovalo výměnu zboží i dovedností; domestikace si vyžádala rozvoj jazyka a vznik nových pojmů spjatých s chovem; dokonce umožnila vznik měst, neboť jejich obslužnost a zásobování by bez zvířecí dopravy nebyly dostatečné... Divné, že?

Jenže hned další kapitola popisuje scénář světa bez zdomácnělých zvířat. Sibiř by byla téměř neobydlená, protože lidé by se v krutých zimách nemohli přesunovat na delší vzdálenosti. V Evropě by lidská aktivita končila někde ve střední Skandinávii, severněji by bez tahouna saní nešlo podnikat nic. Asijské karavany? Bez zvířat vyloučeno. V Novém světě víme o řadě vyspělých kultur, Aztékové, Mayové, které ale neměly domestikovaná zvířata (až na psy a krocany) a tak se jim nepodařilo proniknout do světa. Výživa, včetně zemědělství je bez zvířecí síly vysoce obtížná, vlastně žádná technologie, závislá na dopravě by nevznikala snadno, jestli vůbec. Nové myšlenky, mísení kultur, ba ani válka se bez jednoduchého cestování neobejdou. Nezbývá než souhlasit.

Stěžejní část knihy probírá jednotlivé skupiny zdomácnělých nebo jen využívaných zvířat. Začíná těmi nejdéle chovanými - kozami, ovcemi, soby a psy, pokračuje turovitými, prasetem, zmíní se o využívaných slonech, o velbloudech, koních, oslech atd. Zvířat je spousta a zajímavých informací ještě více, styl knihy je velmi čtivý, určitě nebudete litovat. Pokud ovšem knihu vůbec seženete, já na ni narazil v jakémsi výprodeji.

12345
1130576820000

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online