Wuwejův zápisník

Co je ISBN?

13.02.2005 13:25, Wu | knihy | praktické | komentáře -

Už kolikrát mě napadlo, co že se vlastně pod ISBN kódem ukrývá. Ale teprve dnes jsem překonal pohodlnost a trochu hledal na internetu. Během chvíle jsem našel stránky http://www.isbn.org, odkud všechny následující informace pochází (platí pro kapitoly Historie a ISBN-10).

Historie

V roce 1965 se W.H.Smith, největší britský maloobchodník s knihami rozhodl přejít na počítačový systém skladu a potřeboval standardní způsob evidence. Výsledkem práce konzultantů byl SBN (Standard Book Numbering). Brzy na to byla ustanovena pracovní skupina ISO (International Organization for Standardization), jejímž úkolem bylo zjistit možnost přizpůsobení britského SBN pro mezinárodní prostředí. Následující diskuze vyústily v roce 1970 ke vzniku kódu ISBN jako standardu ISO 2108. Dnes se používá ve více než 160 státech.

ISBN-10

ISBN je strojově čitelné identifikační číslo, jednoznačně identifikující jakoukoliv knihu. Skládá se z deseti cifer, které jsou rozdělené do čtyř skupin proměnlivé délky:

Skupiny jsou od sebe oddělené pomlčkou nebo mezerou. V technickém zpracování se ale číslo používá bez pomlček. Pro jeho dekódování musí být k dispozici tabulky kódů oblastí, pak lze jednotlivé skupiny oddělit. Na knihy se naštěstí tisknou oddělené...

ISBN-13

Asi jste si všimli, že ISBN už není deseti, nýbrž třináctimístné. Je tomu tak od 1. ledna 2007, kdy vstoupila v platnost čtvrtá revize normy ISO 2108. Jejím cílem bylo dosáhnout shodné délky ISBN a jeho reprezentace v čárovém kódu EAN - díky tomu je možné tisknout jako čárový kód přímo ISBN a zjednodušuje se tím evidence.

ISBN-13 nově obsahuje pět skupin znaků, první je prefix (konstanta 978 pro knihy, 979 pro hudebniny), zbytek je stejný jako předtím. Liší se ale výpočet kontrolního součtu: „Každá z prvních dvanácti číslic se vynásobí střídavě 1 a 3. Kontrolní číslice je rovna 10 minus zbytek rezultující z vydělení součtu součinů prvních 12 číslic deseti s jedinou výjimkou: je-li výsledkem tohoto výpočtu 10, pak je kontrolní číslicí 0.“ (zdroj)

Problémy při přechodu na ISBN-13 popisuje článek Antonína Jeřábka z Národní agentury ISBN v ČR.

Další informace a zdroje:

Ceny

Ještě mě zajímala finanční otázka - kolik stojí přidělení kódu pro nakladatelství a kolik čísla pro knihu.

Vstup do systému je dobrovolný, žadatel musí dokázat, že má oprávnění k vydavatelské činnosti (kopie výpisu z živnostenského rejstříku), musí mít evidenční list (poskytne mu jej Národní agentura ISBN ČR) a musí osobně agenturu navštívit. To mě překvapuje, v dnešní době je nemožnost poslat blok přidělených čísel ISBN poštou klasickou ani elektronickou značný anachronismus. (zdroj) Na stránkách agentury jsem žádný ceník ani zmínku o ceně nenašel, zdá se tedy, že přidělení kódu pro nakladatelství je zdarma.

Na cenu jednotlivého kódu ISBN se už někdo ptal; je zdarma, ale je nutné zaplatit výrobní cenu 5 výtisků a poštovného pro jejich distribuci určeným knihovnám (zdroj)

Aktualizace 19.8.2012: rozdělení do kapitol, přidaná kapitola ISBN-13.

12345
1108301142

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online