Wuwejův zápisník

Marc Ferro: Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě

20.02.2022 14:54, Wu | knihy | historie | komentáře -

obálka Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světěAutor říká, že představa o jiných národech je spjatá s dějinami, resp. s takovými dějinami, jaké nám byly předkládané když jsme byli malí. A ty nejsou jediné, dokonce ani v rámci jednoho státu nebo kultury ne, často se liší oficiální školní výklad od pojetí mezi lidmi. Co teprve když se rozhlédneme po světě – dějiny vyprávěné v JAR versus dekolonizované dějiny, dějiny islámu a Arabů versus pohled na dějiny z Evropy, variace dějin v SSSR a pohled z Polska a tak dále.

Muslimský úhel pohledu však není nikde představen. Malí Indové jsou dokonce ochuzeni i o to, aby si uvědomili, že jiný úhel pohledu může existovat. Také se jim zamlčuje to, že Anglie se nejprve opřela o hinduisty, aby mohla rozbít mughalský stát, a později právě o muslimy, aby zbrzdila pochod Indie k nezávislosti.

O sporech mezi muslimy a hinduisty se píše výhradně jako o „velkém neštěstí”, nikdo je neanalyzuje, ostatně stejně jako „rozdělení” z roku 1947, které je také uvedeno jako „politováníhodná” událost. (Str. 92, kapitola Indie, dějiny bez identity)

Myšlenka je to úžasná a to, co se čtenáři postupně vykreslí před očima, je úplně strašidelné. Dějepis není historie, nedá se vyprávět vše, vždy se vybírá – a vždy se vybírá to, co se hodí a co do zapadá do aktuálního pojetí světa. Indoktrinace probíhá odmalička, obyvatelé se z toho ani vymanit nemůžou. Ale když to tahle vidíte, jedno pojetí za druhým… je to TAK nesouladné. To jsou úplně neporovnatelné linie, jiné světy, co světy – jiné vesmíry!

Dnes nabízí každá minorita takové dějiny USA, které vyzdvihují právě ji, zatímco ostatní školy nabízejí takové dějiny, jejichž výsledný obraz je předmětem diskusí mezi autory a vydavateli o proporčnosti těchto menšinových dějin. Podle P. Fitzgeralda tak pozorujeme, že s různými kulturními skupinami se nakládá různě. Místo a role bělochů non-WASP, to znamená Irů, Ukrajinců, Židů a dalších jsou přehodnocovány jaksi nejsnadněji a revize učebnic jde v tomto smyslu dobrým směrem. Pokud jde o černochy, jedná se o změnu revoluční a jejich osud a místo v dějinách se stalo privilegovaným předmětem diskusí a problémů, které jsou v učebnicích nastoleny, od války Severu proti Jihu až ke Ku-klux-klanu a Černým panterům. Do pozadí naopak ustupuje indiánský problém. Na počátku byli indiáni, jak jsme již viděli, uznáni jako národ s vlastní, původní civilizací. Avšak s dobytím Západu po roce 1870 představují dějiny první poloviny 20. století indiány jako kruté, divoké a neasimilovatelné: „Musí se ospravedlnit masakry, k nimž došlo v té době.” (Str. 347, kapitola Spojené státy: „bílé“ dějiny v dekonstrukci)

Žádné světové dějiny nejsou, jejich myšlenka vzešla z Evropy, ale pro Evropu byly ostatní národy vždy jen svědci nebo zdroje; zvláštní variantou jsou dějiny marxistické a jejich uplatnění v SSSR nebo v Číně. V důsledku toho každá společnost vytvářela dějiny své, aby se vymezila, získala sebeurčení – nebo aspoň přestala být součástí dějin vítězů. Také se ukazuje, že dějiny se zrodily v několika ohniscích, z nichž každé šíří svůj vlastní diskurz. Ty se pak liší svými formami, normami, ale i potřebami. (Str. 390, kapitola Závěr)

Jestliže zde skutečně existuje obrovská šíře výuky, která přesahuje praxi dalších zemí jak co do obsahu analyzované historické látky, tak i co do způsobů jejího ověřování, zůstává zde jeden společný rys: málo zájmu o neamerické dějiny. Samozřejmě že i tyto dějiny se učí ve vyšších třídách, přesto však evidentně do všeobecných znalostí školáků, ba dokonce ani studentů neproniknou, a pokud ano, pak jen za předpokladu, že se na ně studenti specializují.

Víc než jakýkoliv jiný národ ignorují Američané celý neamerický svět. (Str. 361, kapitola Spojené státy: "bílé" dějiny v dekonstrukci)

Kniha vyšla ve Francii poprvé v roce 1981, toto rozšířené vydání v roce 2004, a tak je pochopitelně řada závěrů nebo informací zastaralá. Současné zkoumání a vymezení dějin se patrně v mnoha místech světa posunulo – ale nedělám si iluze, že by to mohl byl nějaký velký převrat. Dějiny zůstavají lokální a je nutné s tím počítat. To je nejdůležitější přínos knihy.

Odkazy:

FERRO, Marc. Jak se vyprávějí dějiny dětem po celém světě. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-3018-4.

12345
1645365240000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online