Wuwejův zápisník

Jiří Anderle: Panoptikum

05.05.2019 20:47, Wu | knihy | komentáře -

obálka knihy PanoptikumJméno a obrazy Jiřího Anderleho jsem znal z úžasných ilustrací Božské komedie a tak jsem s Panoptikem neváhal. Reprezentativní obrazová publikace u příležitosti malířových osmdesátých narozenin přináší průřez celou jeho tvorbou. Richard Drury v předmluvě o knize píše:

Je koncipována jako symbolický kruh ‚od začátku k začátku‘. Mezi prvními reprodukcemi se zde objevuje kolorovaná kresba s kosatcem a kopřivou z roku 1952, v níž už vidíme autorův dar intimního pozorování světa kolem sebe a jeho schopnost toto zření člověka a umělce pojednávat živě, precizně, tázavě. Mezi posledními se objevují dva obrazy namalované o šedesát čtyři let později jako reminiscence na autorovo rané dětství a na jeho rodiče, jejichž fotografie (...) není pravá, ale namalované iluzorně (...). A mezi těmito dvěma body se postupně, promyšleně, procítěně rozvíjí a dovršuje humanistické výtvarné svědectví, které lze považovat za zcela jedinečné.“ (Str. 14)

Ano, byl jsem překvapený, jak široce je autor rozkročený, ty mnou zmíněné ilustrace jsou jen malá část z celé tvorby. Tematicky i formálně se posouvají jednotlivé cykly – detailní rytiny, lepty, akvarely, odkazy na jiné malíře či tvůrce. Jednotící a nejčastější myšlenkou je ale varování. Varování před zkreslením, ztrátou ideálů, ztrátou lidskosti, deformací.

Nejvíce mě oslovovaly variace na klasická témata z osmdesátých let.

Cykly Vanitas – Pomíjivost (1983) a Střez se pátrat po tom, co bude zítra (Horatius) (1983-1984) dále rozvíjejí témata, jež proti sobě staví naši fyzickou smrtelnost a věčnou, obecně idskou zkušenost rozkoše, bolesti, radosti a smutku. Elegance je konfrontována s grotesknem, mládí se stářím a dočasný přepych života s nevyhnutelnou přítomností smrti; díla čerpají neobyčejnou narativní přesvědčivost právě z napjatého dialogu mezi těmito prvky.“ (Str. 11, Richard Drury)

Jejich jemné tónování a detailní propracování, také časté rozfázování, ať už výrazu, nebo – častěji – stárnutí. Str. 98-99:

Panoptikum, str. 98-99

Kniha ale ukazuje i polohy zcela jiné, ať už jsou to témeř realistické malby z let devadesátých – nebo zcela abstraktní studie z roku 2010 (str. 170-171):

Panoptikum, str. 170-171

Rozhodně stojí za prostudování, Anderle patří k předním českým výtvarníkům. Ale vzhledem k pestrosti tvorby počítejte s tím, že všechno se vám patrně líbit nebude.

Odkazy:

nakladatelství Slovart, Praha 2016, ISBN 978-80-7529-272-8, cena 799 Kč

12345
1557082020000

Hodnocení hvězdičkami používá jako prevenci
opakovaného kliknutí anonymní cookie.
Pokud s tím nesouhlasíte, neklikejte.
Další podrobnosti k cookies zde.

Informace

Kontakt

Google search

Kategorie

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online