Wuwejův zápisník

Přechodníky

03.03.2005 11:18, Wu | čeština | komentáře -

Slyšel jsem dnes v rádiu Landovu písničku Protestsong. Je pěkná, burcující a smutně pravdivá; ale ten přechodník mě zatáhl za uši. Ne že bych je nějak zvlášť dobře ovládal, ale přesně si pamatuji, že koncovka -íc patří rodu ženskému a střednímu. Hledajíc protivníka, stavíme barikády je tedy špatně. Čekal bych, že text písní nějakou jazykovou korekturou projde...

Raději se podívám do pravidel a poznamenám si i sem pár údajů:

Přechodník přítomný vyjadřuje, že oba děje proběhly, probíhají nebo budou probíhat současně. Protože se tak popisuje souběžné probíhání, tvoří se témeř vždy od sloves nedokonavých. Určí se přítomný kmen slova (odtržením koncovky 3.os. množného čísla) a k němu se přidávají následující přípony / koncovky:

  • rod mužský: -a (nesa, bera, jsa) nebo -e/ě (kryje, dělaje)
  • rod ženský a střední: -ouc (nesouc, berouc, jsouc) nebo -íc (kryjíc, dělajíc)
  • množné číslo: -ouce (nesouce, berouce, jsouce) nebo -íce (kryjíce, dělajíce)

Přechodník minulý vyjadřuje, že děj popsaný přechodníkem proběhl před dějem, popsaným slovesem. Protože se tak popisuje děj, který už skončil, tvoří se témeř vždy od sloves dokonavých. Určí se minulý kmen slova (odtržením koncovek -l, -la, -lo ... z minulého času) a k němu se přidávají následující přípony / koncovky:

  • rod mužský: bez přípony (přines, dojed) nebo -v u slov končících na samohlásku (dobiv, byv)
  • rod ženský a střední: -ši (přinesši, dojedši) nebo -vši (dobivši, byvši)
  • množné číslo: -še (přinesše, dojedše) nebo -vše (dobivše, byvše)

Takže by to mělo být asi: "Hledajíce protivníka, stavíme barikády."
A kdybychom ho už našli, pak: "Nalezše protivníka, stavíme barikády."

12345
1109848686

Kategorie

Informace

Kontakt

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online