Wuwejův zápisník

Zvířecí fotoarchiv 4

27.06.2016 22:00, Wu, celý text | twitter | příroda | komentáře  -

Nevinnost a elegance...
bílý páv
(10. 10. 2015, zámek Pardubice)

Pokračování příspěvku

Sam Keen: Žár v těle

23.06.2016 22:15, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Žár v těleKnih o mužské identitě už jsem tu probíral spoustu, byly napsané z pohledu básníka, křesťana, moderního muže, hodného hocha, pravého muže, mytologa či znalce archetypů – pořád ale chyběla taková, která se podívá komplexně, do historie i současnosti, mýtů i moderního světa. Žár v těle to napravuje. Samu Keenovi se podařilo postihnout vše podstatné a upozornit na věci, kterých si sotva povšimnete. Například toho, že zděděným patriarchálním modelem trpěli muži stejně jako ženy.

Na našich tělech je pácháno násilí, pravidelně jsme zabíjeni a zmrzačování, a když přežijeme bitvu, neseme si břímě krveprolití. Pokud přijmeme válečný systém, muži stejně jako ženy mlčky souhlasí, že budou schvalovat zneuctění těla – znásilnění žen muži, kteří byli učiněni ‚válečníky‘, a hromadné znásilnění mužů brutalitou války.“ (Str. 57)

Že také investují do vztahů:

Klišé, že muži se nezajímají o vztahy, prostě není pravdivé. Většina z nás investuje skoro stejně velké množství psychické energie do vylepšení vztahu se ženou, jako jí investujeme do zaměstnání. Když se muži sejdou s nejlepšími přáteli, hovoří o ženách skoro pořád. Snažíme se zjistit, co je špatně s našimi milostnými románky či v manželství, stěžujeme si na rozchody, doufáme, že vše příště dopadne lépe. Jsme podobně nevyléčitelně romantičtí jako ženy. Pouze neumíme snadno přiznat, že jsme na ženách závislí, neumíme si přiznat, jak hluboce jsme ze vztahů zklamaní. Mužskou vlastností je být zticha, jsme vycvičeni, abychom potlačovali své pocity. To radši srdeční slabost než si vylévat srdce.“(Str. 100)

A do třetice – že bojovník, jakkoli bojuje za správnou věc, se sám stává součástí problému:

Pokračování příspěvku

Fotobásně o stromech a plotech

21.06.2016 20:53, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Vyhrála nad člověkem příroda?
Nebo člověk nad přírodou?
Nebo je to prohra?
Obou?
Plot 1
Plot 2
(17. 3. 2016, Pardubice)

Pokračování příspěvku

Šótecu: Podoben mraku život plyne...

19.06.2016 21:15, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Podoben mraku život plyne...Šótecu byl básník a zenový mnich, žil v letech 1381-1459. Věnoval se především pětiverší tanka, stovky let staré tradiční formě krátké básně. Právě prostřednictvím jeho tvorby (dochovalo se více než deset tisíc básní ve Sbírce kořenů trav) dominantní postavení tanka vrcholí – a zaniká. Nemizí úplně, ale vytlačuje ji řazená báseň, později haiku a v moderní době volný verš. (podle doslovu „Kadó – Cesta japonské poezie“ od Zdenky Švarcové)

Kniha je uspořádána do čtyř oddílů podle ročních období, pátý oddíl je věnovaný milostné poezii.

Já vím,
že léta odloučení
mezi námi leží jako hráz.
Proto však se zklamáním
nesmířím se snáz... (Str. 63)

Pokračování příspěvku

Archiv Twitteru 2015 (září-říjen)

16.06.2016 21:21, Wu, celý text | twitter | odkazy | komentáře  -

září 2015

Antibakteriální mýdlo s triclosanem bakterie nelikviduje o nic lépe než to obyčejné, zato má další rizika. Prima.

10 jazykových jevů, které vás přesvědčí, že česky možná zas až tak perfektně neumíte (Nejlepší copywriter).

říjen 2015

B. Carrellas v Tantře ve městě píše o dalších pocitových orgasmech, o „vztekasmu“ a „smíchasmu“.
Na nejdůležitější ale zapomněla.
Čokoládasmus!

Nikdo není tak slabý, aby nemohl škodit.
Seneca (Listy Luciliovi, 105. list)

Pokračování příspěvku

Tom Robbins: Tibetský broskvový koláč

14.06.2016 23:22, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Tibetský broskvový koláčTohle nejsou obyčejné memoáry, je to sled historek, zážitků a příběhů, které z Toma Robbinse dělají jednu z postav jeho románů. Skutečně – stejně zběsilé nápady, stejný mix vážného a nevážného, bláznivých rozhodnutí a dělání všeho naplno.

(...) a právě tato a další dichotomie v raném Truffautově díle mě ovlivnily a pomohly mi přijmout vlastní světonázor, vrozený pirátský sklon v románech míchat, proplétat a dokonce slévat tragédii s komedií, ošklivé s krásnným, romantické s drsným, fantazii se skutečností, mythos a logos, rozumné a praštěné či svaté a profánní. Úzkoprsí kritikové mají s tímto přístupem drobný problém, například se jim obtížně chápe, jak může být text zároveň ironický i vřelý, přestože těm bystřejším z nás to připadá sice překvapivé, ale nijak nepatřičné.“ (Str. 83)

Než se ale k literární tvorbě propracoval, zažil všechno možné; byl umělecký recenzent a novinář, účinkoval v rozhlasu, pořádal happeningy, experimentoval s psychedeliky...

Navzdory všem těmto rozptýlením – uměleckým sloupkům, happeningům, rádiovým pořadům, rockovým koncertům, protestním pochodům, marihuanovým mejdanům a tak dále – mi krev tepala v rytmu onoho dávného literárního pulsu. Tu a tam zakvílel, jako když se hraje na pilu, ale většinou bušil jako tamtamy: z dálky, slabounce, tajuplně, leč vytrvale, jaksi naléhavě, až z toho moje levá mozková hemisféra mumlala: ‚Domorodci jsou dnes večer neklidní.‘
To se hlásil román. Byl před branami.
“ (Str. 268)

Když už se pak stal zavedeným spisovatelem, stejně nikdy nezůstal konvenční. Například redakční porady se odehrávaly pod jeho taktovkou výhradně v lázních a po patřičné relaxaci všech zúčastněných. A proč?

Pokračování příspěvku

Kolik pšenice sklidíte z jednoho zrnka?

12.06.2016 22:54, Wu, celý text | příroda | komentáře  -

Dodnes si pamatuju svůj údiv, když v Tajuplném ostrově Julese Verna vypočítával Cyrus Smith, kolik sklidí pšenice ze zapomenutého zrnka:

Cyrus Smith si zrnko vzal, prohlédl je, a shledav je v pořádku, řekl Pencroffovi:
‚Víte, Pencroffe, kolik klasů může vyrůst z jednoho zrna?‘
‚Myslím, že jeden, ne?‘ odpověděl námořník, překvapen takovou otázkou. ‚Deset, Pencroffe! A víte, kolik zrn je v klasu?‘
‚To opravdu nevím.‘
‚Průměrně osmdesát,‘ pokračoval inženýr. ‚Zasadíme-li toto zrno, dostaneme při první sklizni osm set zrn, která nám dají v druhé sklizni šest set čtyřicet tisíc zrn, ve třetí sklizni pět set dvanáct miliónů a ve čtvrté přes čtyři sta miliard zrn. To je předpoklad.‘

zralý klas

Nešlo mi do hlavy, jak z jednoho zrnka může vyrůst deset klasů – přece roste jedno stéblo a na jeho konci jeden klas, ne? Nakonec jsem to vzal jako fakt, ostatně ta kniha obsahuje zajímavější věci, než je znková matematika.

Pokračování příspěvku

Charles Baudelaire: Květy zla

08.06.2016 23:21, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Květy zlaKvěty zla jsem si v Levných knihách přihodil do košíku čistě pro doplnění vzdělání. Jaké bylo mé překvapení, když jsem po otevření zjistil, že jsou v překladu Vítězslava Nezvala a že se tedy mám nač těšit!

Ty, kterás vnikla jako nůž
do mého bolavého těla,
ty, jež jsi horší nežli muž,
tak zlá, tak šílená, tak skvělá,

chceš rozložit v mém duchu stan
a lehnout si jako do postele.
- Ty děvko, k níž jsem připoután
jak zločinec k své černé cele,

jak hráč, když začne ruleta,
jak piják k svému alkoholu,
jak mrcha k červům, koráb k molu,
- buď prokleta, buď prokleta!
(...)
Upír, str. 66

Přesto jsem nakonec byl trochu rozčarován.

Pokračování příspěvku

Kresba - Jehla v kupce sena (aktualizace článku)

04.08.2005 22:00, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Jehla v kupce sena

Aktualizace 6. 6. 2016: SV nechala v komentářích krásnou spontánní básničku, kterou by byla škoda nechat zapadnout. Posuďte sami:

 do zeleného sena vbehla rozdováděná modrá jehla
  život seno i jehly se pořád mění
   ona tam ani není
    vlastne
     pôsobí to na mňa veselo a šťastne
      farby sú tiež v pohode
       zrkadlenie trávy vo vode

(přidáno se souhlasem autorky)

Raymond Queneau: Zazi v metru

04.06.2016 00:01, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Zazi v metruZazi je malá prostořeká venkovanka, přijíždějící za svým strýcem Gabrielem do Paříže. Ze všeho nejvíc se těší, jak název knihy naznačuje, na projížďku metrem. V tomto směru je zklamaná, metro stojí, neb zaměstanci stávkují, ale okolnosti Gabrielova života a nahodilé události jí to bohatě vynahradí. Gabriel se totiž, ačkoliv je chlap neobyčejného vzrůstu, živí jako tanečnice v gay klubu a také jeho přátelé a známí jsou jeden svéráznější než druhý...

‚Strejdo Gabrieli‘, pokračovala klidně Zazi, ‚tys mně eště nevysvětlil, jestlis byl hormosesuál, nebo ne, to za prvé, a za druhé, gdes přišel na všecky ty krásný slovíčka v pralesním jazyku, co z tebe před chvilkou plynuly samy vod sebe. Odpověz!‘
‚V těch tvejch nápadech by souvislost byla, vo to nic, do takový žabky by to člověk neřek,‘ pronášel Gabriel unyle.
‚Tak přece odpověz!‘ a kopla ho mocně do kotníku.
Gabriel začal skákat o jedné, šklebě se zoufale.
‚Ajaj!‘ naříkal ‚Ajaj!!‘
Jakási kmotra, co se v těch končinách potloukala, přišla k dítěti a pronesla tahle slova:
‚Heleďse, miláčku, dyť ty nakládáš s tím ubohým pánem zle. To se nesmí, zacházet hrubě s dospělými osobami.‘
‚Doprdele dospělý vosoby,‘ reagovala zdvořile Zazi. ‚Nechce odpovídat na moje otázky.‘
‚To není žádný důvod. Hrubému násilí ve vztazích s lidmi, miláčku, se máme vždycky vyhnout. Neboť je dokonale odsouzeníhodné.‘
‚Doprdele odsouzeníhodné,‘ odsekla Zazi, ‚já se vás taky neptám, kolik je hodin.‘
“ (Str. 94)

Ukázka naznačuje vše podstatné – šťavnatý jazyk, barvité postavy a groteskní zápletky. Anotace na záložce mluví o tom, že je to jedna z nejvtipnějších francouzských knih. Jestli ano, tak to s francouzským humorem není příliš slavné, ale nic to nemění na jazykové zajímavosti knihy. Působí podobně jako Vančurovy rozverné prózy. Posuďte sami:

Pokračování příspěvku

Recyčlánky květen 2015

02.06.2016 07:55, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -
Loňský květen byl ve znamení živočišné říše. Nejprve jsem v konvi spatřil plovoucí ostrůvek z mravenců a vzpomněl si na Vor Medúzy, pak jsem prověřoval, jestli opravdu mohou daňci sloužit jako prevenc...

Celý příspěvek

Jiří Šotola: Psí hodinky

29.05.2016 23:23, Wu, celý text | knihy | komentáře  -
Proč jsem začal prohledávat výbory z díla Jiřího Šotoly jsem psal u toho minulého, teď už jen dodám, že onu báseň jsem opět nenašel. Nu co se dá dělat, do dalšího pokusu už se mi nechce. Psí ...

Celý příspěvek

Nejlepší náhrada GoogleReaderu (aktualizace článku)

25.11.2013 21:41, Wu, celý text | počítače | komentáře  -
Pokud ještě nepoužíváte RSS čtečku, měli byste to rychle napravit je to jediný způsob, jak sledovat své oblíbené weby, nevynechat ani jeden nový článek a nemuset je pravidelně navštěvovat. Čtečka to ...

Celý příspěvek

Miroslav Huptych, Jiří Žáček: Milovníci knížek

23.05.2016 22:01, Wu, celý text | knihy | komentáře  -
Je až neuvěřitelné, jak rozporná tato kniha je. Skládá se ze tří prvků, které se nějakým způsobem týkají knih a čtení, a každý z nich má jinou úroveň ale diametrálně. První jsou citá...

Celý příspěvek

Krása všedního dne 1

18.05.2016 21:30, Wu, celý text | twitter | komentáře  -
Chtěl jsem fotku dát jako hádanku, ale kdo by poznal pohled do lustru skrz komín z kostek lega? Legokrasohled. (28. 1. 2015) Duha v přepadu umyvadla. ...

Celý příspěvek

Herbert Bangs: Návrat posvátné architektury

15.05.2016 23:03, Wu, celý text | knihy | architektura | komentáře  -
Moderní architektura Bauhausem počínaje opustila kontinuitu a své produkty vyprázdnila a to hned dvakrát. Zahodila jak mnohaleté matematické, harmonické principy a vztahy rozměrů (určené pro posvátné...

Celý příspěvek

Archiv Twitteru 2015 (červen-srpen)

13.05.2016 22:23, Wu, celý text | twitter | odkazy | komentáře  -
červen 2015 Žádná bolest tak velká není aby přikrýt se nedala dlaní Michal Čagánek: Moře i studánka, str. 27 Teď jsem ho potkal! Neoholený, ale stej...

Celý příspěvek

Josef Brukner, Jiří Filip: Větší poetický slovník

10.05.2016 23:17, Wu, celý text | knihy | komentáře  -
Jak název napovídá, je tento slovník se svými 325 stranami opravdu větší (rozhodně větší než ten, který jsem četl minule). Nabízí se otázka, jestli existuje ještě nějaký další, ještě větší čili Velký....

Celý příspěvek

Fotohaiku a jiné básně 14

08.05.2016 22:58, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -
Cesta za světlem Hodně času zabrala Mapa zůstala #haiku (31. 12. 2015) Vzpomínka každá Jednou se rozplyne Sněhová stopa #haik...

Celý příspěvek

Pardubický kraj v proměnách času

05.05.2016 21:08, Wu, celý text | knihy | komentáře  -
Obrazová publikace, kterou vydalo Evropské vydavatelství ve spolupráci s Pardubickým krajem, vizuálně konfrontuje minulost a současnost některých staveb nebo atraktivních míst. Prochá...

Celý příspěvek

Další příspěvky

Kategorie

Informace

Kontakt

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR