Wuwejův zápisník

Stavebnické detaily

28.03.2017 19:43, Wu, celý text | twitter | praktické | komentáře  -

Na opraveném mostě jsem nechápal pruhy barvy na asfaltu. Teď už ano - on to není asfalt, ale lepenka!
#pardubice
Lepenka na mostě
(25. 12. 2014)

Mimochodem po nové rekonstrukci už je lepenka pryč. Aby také ne, to přece povětrnostním podmínkám odolat nemohlo...

Pokračování příspěvku

Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. Chestertona

25.03.2017 08:11, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Úžas, radost a paradoxy života podle G. K. ChestertonaPod vlivem nadšení Františka Mikše z G. K. Chestertona, onoho „kolosálního génia“, pořídil jsem si výbor z jeho tvorby. Jenže už po pár stránkách jsem zjistil, že to není autor pro mě. Jakkoli jsou paradoxy zajímavé a jeho vyjadřování vzletné, příliš často pod poetickými slovy vidím prostou nepravdu.

I bajky jsou dějiny a je v nich často víc historičnosti než v historických faktech. Dějepis nás informuje o jednotlivcích, bajky nám však vysvětlují pocity a chování milionů.“ (Str. 54)

Vulgární člověk bývá uhlazený, protože snaha být distingovaný je vulgární.“ (Str. 69)

Opravdu? Zkrátka to okouzlení nechápu. Ano, jsou tam krásné postřehy:

Mnoho drobných nepříjemností života, na které muži nadávají a ženy žehrají, jsou jen pocitové a existují hlavně v našich představách. Kolikrát slyšíme nářky dospělých, že musí čekat tak dlouho na vlak. Slyšeli jste někdy malého chlapce, aby si stěžoval, že je na nádraží a že musí čekat na vlak? Pro něj je nádraží jako jeskyně plná divů a palác plný poetických radostí. Červené a zelené světlo signálu je jako nové slunce a nový měsíc. Dřevěné signální rameno padá stejně nečekaně, jako kdyby mocný král odhodil své žezlo, by spustil průvod řvoucích oblud. Jsem rád, že jsem si udržel tenhle klukovský návyk, slouží totiž k objevování mnoha cenných a plodných věcí.“ (Str. 34)

Pokračování příspěvku

Komentář k článku o úskalích i radostech blogování (Lucienne)

23.03.2017 20:52, Wu, celý text | odkazy | o blogu | komentáře  -

Dnes jenom taková drobnost. Lucienne totiž napsala krásný článek, který shrnuje její zkušenosti z mnohaletého blogování a já bych vás na něj chtěl navést:

Hrátky se statistikami aneb úskalí blogování
– shrnutí 12 let psaní pro radost sobě i jiným…
Včetně oprášení jmen blogerských klasiků
z Bloguje.cz :)

A také zareagovat:

Je to precizní analýza blogování a psaní. Všechny ty fáze dobře znám.

Facebooku jsem sice nepropadl, ale ta bezednost, rozmělnění a strašně rychlý odsun do zapomnění, to všechno tam bylo nepřehlédnutelné. Kvalitní texty zůstanou, ale kdo je dohledá? Kdo bude mít sílu scrollovat? A zvenčí to nikdo nevygooglí, oddělený svět...

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Dvě světla

22.03.2017 23:00, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Vzdálená něha
I blízkost hřejivá
Každá svým způsobem
Duši tvou objímá
Dvě světla
(11. 12. 2016)

Krissy Pozateková: Odvážný rodič

20.03.2017 22:50, Wu, celý text | knihy | duše | komentáře  -

obálka Odvážný rodičKniha má podtitul „Buddhismem inspirovaný rádce, jak vychovat citově odolné dítě“. V čem spočívá buddhistický přístup a jak citovou odolnost posilovat? Celým textem se táhne základní podobenství o buddhistickém mudrci Šántidévovi, který říká, že pokud si nechceme poranit nohy, můžeme buď rozložit vyčiněné kůže všude, kam se chystáme šlápnout, nebo si z té kůže vyrobit sandály, nohy si chránit a ochranu mít pořád s sebou. Autorka ji aplikuje na situaci v rodinách, kdy rodiče své děti obletují a odstraňují jim překážky z cesty (‚rozkládají kůže‘) natolik, že v nich zvyšují závislost, brzdí proces emocionálního zrání a získávání citové odolnosti.

Snaha řešit problémy za děti je mrháním energií, protože ty spadají do jejich pole působnosti; tudíž je to jejich odpovědnost, ne naše. Vynikající psychoterapeut Irvin Yalom v knize Láska a její kat píše: 'Prvním předpokladem jakékoli terapeutické změny je převzetí zodpovědnosti. Pokud člověk necítí odpovědnost za vlastní trampoty, jak na nich může něco změnit?' Mnohé děti dnes své problémy vytěsňují, vyhýbají se odpovědnosti za svůj život a příhodně ji přenášejí na své rodiče. Takový přístup pak koresponduje s pocity bezmoci, nemohoucnosti, sklíčenosti a zoufalství.“ (Str. 116)

Jak na to? Pro rodiče bude nejtěžší vydržet nechat děti řešit jejich problémy samy. Začíná to už u cítění – kolikrát na jakékoliv negativní pocity dítěte reagují okamžitým utěšováním nebo odstraňováním příčin. Jenže dítěti pro jeho růst více pomůže vnímání a potvrzení emocí:

Pokračování příspěvku

Domácí server HP Proliant Gen8 - CentOS a sdílení souborů

18.03.2017 20:57, Wu, celý text | počítače | komentáře  -

Zdolali jsme hardware, operační systém, připravili disky i jejich uspávání a konečně začneme stavět ten NAS!

Abychom měli soubory k dispozici, musíme je vystavit nějakým protokolem. Pro Linux je určený protokol NFS, pro windows CIFS (dříve SMB), jehož linuxová implementace se jmenuje Samba.

NFS - server

Nejprve nainstalujeme podporu NFS:

yum -y install nfs-utils

Na firewallu NFS povolíme:

firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=nfs
firewall-cmd --reload

A zapneme a nastartujeme samotnou službu NFS serveru:

systemctl enable nfs-server.service
systemctl start nfs-server.service

Protože sice používám NFS, ale stejný adresář bude sdílen i ve windows a nepotřebuji tam řešit role a uživatele, jdu cestou vlastnění uživatelem nfsnobody (je to důležité, když se nechá root, nefungovalo by to, i kdyby měl a+rwx):

chown nfsnobody:nfsnobody /mnt/data1/net_data
chmod 755 /mnt/data1/net_data

Pokračování příspěvku

Eva Límanová, Antonín Líman: Když zmlknou mobily

16.03.2017 22:12, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Když zmlknou mobilyAntonín Líman se zabývá haiku celý život, překládá je (viz Chrám plný květů) – a také je píše. Jeho manželka Eva Límanová s ním na překladech spolupracovala a dotvářela je a tak není divu, že i ona občas nějaké napíše. V knize „Když zmlknou mobily“ je tvorba obou autorů doplněná stylovými ilustracemi Daniely Renčové:

Když zmlknou mobily, str. 122-123

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Žhnoucí

14.03.2017 08:11, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Jestli asi
žhnoucí tuší,
že krom dlaní
též hřeje duši?
Žhnoucí
(20. 9. 2016)

Henry David Thoreau: Mainské lesy

12.03.2017 17:17, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Mainské lesyThoreaův cestopis z výprav do severovýchodního cípu USA, do státu Maine, jsem si pořídil poněkud bezmyšlenkovitě a pod dojmem z jeho Waldenu. Jenže cestopis je přece jen něco jiného; bez obrazového doprovodu mě popis cest po státě, ke kterému nemám žádný vztah, navíc autorovým rozvážným a květnatým stylem, příliš nezaujal.

Ráno jsme si – z obavy, že by se mohl zvednout vítr – pospíšili a přenesli loď a spustili ji na vodu. Lodníci sjeli Passamagametské a krátce na to Ambejijiské peřeje a my jsme přenesli bagáž po spouši. U ústi řeky do jezera Ambebijis jsme v rychlosti posnídali zbytek vepřového a brzy jsme již opět veslovali po klidné hladině této vodní plochy. Obloha nad námi vypadala přívětivě a Ktaadn na severovýchodě nehalily žádné mraky. Střídali jsme se u vesel a svižně, rychlostí šesti mil v hodině, jsme tak projeli přes Deep Cove, spodní část jezera Pamadumcook a přes North Twin. Vítr nebyl tak silný, aby nás zdržoval, a v poledne jsme dorazili k přehradě. Lodníci propluli v batteau jednou z propustí pro plavení klád, v jejíž dolní části byl spád deset stop, a nás naložili pod ní. Čekala nás nejdelší přej naší plavby a její sjezd byl tím nejnebezpečnějším a nejnáročnějším úkolem. Jak jsme odhadli, řítili jsme se někdy dolů rychlostí patnácti mil v hodině, a kdybychom narazili do kamene, loď by se okamžitě roztrhla vedví. Tu jsme se jako návnada pro nějakou říční obludu pohupovali uprostřed vírů, tu jsme ujížděli k jednomu břehu řeky, pak zas k druhému, pluli jsme přitom svižně a plynule a ocitali se na pokraji zkázy, nebo jsme široce zabírali pádly a vší silou stáčeli loď doprava či doleva, abychom se vyhnuli kameni.“ (Str. 69)

Pokračování příspěvku

Archiv Twitteru 2016 (srpen-září)

09.03.2017 22:41, Wu, celý text | twitter | odkazy | komentáře  -

srpen 2016

Konečně ten pravý průlom, co zachrání svět, Zemi, lidstvo a vůbec všechno? (Zní to tak.)
Průlomový solární článek vyrábí palivo z oxidu uhličitého a slunečního záření.

Den, kdy nebe bylo temnější než kouř z elektrárny.
Kouř
(3. 8. 2016)

Agregátor knižních blogů na ČBDB mi otevírá oči - netušil jsem, že bookloveři píší články o tom, jak... otevírali balík! Vizte „unboxing“.

Pokračování příspěvku

Frank Fabian: Největší lži historie aneb... Jak se falšovaly dějiny II

07.03.2017 21:02, Wu, celý text | knihy | historie | komentáře  -

obálka Největší lži historie 2Bombastický název naznačuje, že autor by chtěl vystupovat jako bořitel mýtů a model. Příliš se mu to ale nedaří. Buď jsou prezentované informace přinejmenším nepřekvapující (jako přehled myšlenkových kořenů křesťanství), nebo jsou to zajímavosti či pikantnosti ze života historických postav (Marx, Lenin), a nebo, a to je nejhorší, jsou to manipulativní snůšky pseudoargumentů (prakticky celý text o evoluci). Jen pro ilustraci:

  • historie objevů vývoje člověka je provázená falšováním, a tak je celý obor falešný
  • sociální darwinismus a Darwinovy pozdní názory vrhají nepěkné světlo na evoluci (jako kdyby snad teorie mohla za zneužití): „Spolu s Haeckelem, tím padělatelem, tvoří neobyčejně povedené duo. Neznamená to, že by byla zcela diskvalifikována evoluční teorie, ale najednou se nám objevuje v docela nepěkném světle.“ (Str. 275)
  • na základě novinářských dezinterpretací objevů genetiky s vymyslí tři axiomy (vše je produkt genů, všechny nemoci mají genetický původ, eliminací špatných genů se zbavíme všech nemocí), ty rozporuje a pak zavrhne celou teorii: „Jak bylo řečeno, spočívá dnešní genetika na zcela mylných axiomech nebo principech, a proto nebude moci nikdy dostát příslibům! Chápete celou tu nehoráznost?“ (str. 283)

Přidejme ještě jarmareční styl:

(...)

Celý příspěvek

Fotohaiku a jiné básně 19 - jaro

05.03.2017 19:11, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Z ledu kry plují
   chodníkem
Zima se loučí
   výbuchem
Kry
(9. 3. 2016)

(...)

Celý příspěvek

Viktor Lechta a kol.: Inkluzivní pedagogika

02.03.2017 21:21, Wu, celý text | knihy | školství | komentáře  -

obálka Inkluzivní pedagogikaInkluze a její zavádění do školství bylo ještě donedávna hodně citované téma, vyvolávalo mnoho emocí a silných vyjádření a tak se mi zdálo vhodné načerpat informace přímo od zdroje. Publikace „Inkluzivní pedagogika“ je sestavená z příspěvků mezinárodního kolektivu, nové vydání je přepracované se zapojením praktických zkušeností, vyšla v renomovaném nakladatelství a vypadala jako dobrá volba.

A opravdu, ukázalo se, že veřejná diskuze byla plná nesmyslů a zavádějících tvrzení.

(...)

Celý příspěvek

Recyčlánky únor 2016

28.02.2017 21:11, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Před rokem jsem jednoho rána uslyšel zvuk jara. Byl to tak průzračný a křišťálový zážitek, že jsem ho nahrál a mohl vám jej zprostředkovat.

Ještě jsem si na blog zaarchivoval tweety z listopadu a prosince 2014 a několik fototweetů o rostlinách.

(...)

Celý příspěvek

Erlend Loe: Doppler (aktualizace článku)

26.09.2009 14:07, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Erlend Loe: DopplerDoppler žije v lese. Kousek od města, ale na místě, kam obvykle nikdo nepřichází. Není tam cesta, takže spořádaní občané nemají jak přijít a objevit ho. Postavil si stan, živí se jako sběrač a lovec - když už nebylo zbytí, podařilo se mu ulovit losa, jehož maso využívá k výměně za nezbytné věci (ačkoliv o nezbytnosti nízkotučného mléka by se dalo polemizovat). Sám ani neví, proč do lesa odešel; jedním z impulsů byl pád z kola, kdy potlučený zůstal několik hodin ležet v naprostém klidu mezi stromy a bylo mu dobře, další byla smrt otce, o němž vlastně skoro nic nevěděl.

V důsledku toho, nebo v důsledku nálady, kterou ve mně tohle všechno vyvolalo, nebo přinejmenším doufejme v důsledku toho, či onoho, co s tím souviselo, jsem si po náhlém vnuknutí, které se zdálo a nadále zdá náhodné, sbalil batoh a vydal jsem se do lesa. Na kuchyňské lince jsem nechal lístek, kde jsem stručně a jasně vysvětlil, že jsem si vyšel do lesa a že nevím, jak dlouho budu pryč, ale ať na mě nečekají s večeří. To bylo asi před půl rokem a od té doby jsem viděl svou ženu jen párkrát. Byla několikrát nahoře ve stanu kvůli sexu a kvůli tomu, aby mě přemluvila vrátit se domů, a i když jsem jí slíbil, že se vrátím, nevrátil jsem se. Říkám, že přijdu, ale nepřijdu. Je to v podstatě lež, ale co, je to můj život a já potřebuju být ještě chvíli v lese.“ (Str. 27)

(...)

Celý příspěvek

Domácí server HP Proliant Gen8 - uspávání disků

24.02.2017 23:03, Wu, celý text | počítače | komentáře  -

Jistě je diskutabilní snažit se disky uspávat, když jsou to WD Red, které by měly být na nepřetržitý provoz stavěné, rozdíl spotřeby je malý a roztáčení disků je práve ta chvíle, kdy může dojít k poruchám. Mně je ale proti mysli nechávat je každý den nějakých 12 hodin točit zbytečně, protože z nich nikdo nic nepřečte, a tak jsem k uspávání přistoupil. Ostatně MyBook World to dělal také.

Z poměrně triviálního úkolu se ale vyklubalo netriviální pátrání.

(...)

Celý příspěvek

J. K. Rowlingová: Harry Potter a prokleté dítě

22.02.2017 23:01, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Harry Potter a prokleté dítěZadní strana obálky mluví o osmém příběhu, ale je nutné to brát s rezervou, rozhodně se nejedná o osmý díl celé série. Ty předchozí jsou knihy a jako knihy jsou napsané, mají několik stovek stran a propracovaný děj. Tohle je scénář divadelní hry, a i když popisované situace jsou závažné a ohrožující celý kouzelnický svět, stejně se rozsahem jedná o dodatek, doplněk (nicméně skvělý).

Jsme devatenáct po vítězství nad Voldemortem. Hermiona je ministryně kouzel, s Ronem mají dceru Rose. Harry pracuje také na ministerstvu, s Ginny má tři děti, Jamese, Albuse Severuse a malou Lily. Malfoy má syna Scorpiuse, stejného věku jako je Albus. Tihle dva se cestou do Bradavic seznámí, stanou se z nich nejlepší kamarádi, a dokonce oba skončí ve Zmijozelu. Považte, Potter ve Zmijozelu… S tím klukem něco nebude v pořádku, že?

(...)

Celý příspěvek

Kresba - Tanec 2

20.02.2017 21:57, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Kresba Tanec 2

(květen 2009, A4, pastelka)

(...)

Celý příspěvek

Josef Ládek, Robert Pavelka: Encyklopedie komiksu v Československu 2. díl

18.02.2017 16:48, Wu, celý text | knihy | komiksy | komentáře  -

obálka Encyklopedie komiksu v Československu 2. dílPokračování encyklopedie jsem četl už jen pro úplnost, protože na rozdíl od prvního dílu, kde jsem ABC znal dost dobře, zdejší časopisy mě minuly úplně. Pionýrskou stezku, Pionýrské noviny ani Sedmičku pionýrů jsem nekupoval.

Popis je stejný jako v prvním dílu, u každého komiksového seriálu je textová část s popisem historie, původu, autorů scénáře i kreslířů; v malém medailonku rychlá reference (autoři, počet epizod, formát, umístění a roky, kdy byl vydáván) a minimálně jedna stránka okomentovaných ukázek:

(...)

Celý příspěvek

Tři ledové fotobásně

16.02.2017 21:54, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Napohled křehké mřížoví
Stačí jen cvrnknout a sype se
Uvnitř však dráty čekají
Srdce se o ně pořeže
Křehké mříže
(22. 1. 2017)

(...)

Celý příspěvek

Další příspěvky

Kategorie

Informace

Kontakt

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online