Wuwejův zápisník

Recyčlánky srpen 2015

31.08.2016 20:36, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Minulý srpen byl ve znamení fotobásniček, postupně jsem si zaarchivoval hned tři články: Čtyři fotobásně o nezdolnosti plus čtvrté a páté pokračování Fotohaiku a jiných básní.

Kromě toho jsem vám ukázal sympatický nožík na klíče SwissTech UtiliKey a labyrint chodbiček, který si myši vyhlodaly v polystyrenu.

Z knížek vypadal prakticky Miklánkův průvodce Psychosomatická medicína pro každého, ukázalo se ale, že hlavní poselství je autora navštívit v ordinaci. Zato příručka vyjednávání Jak dosáhnout souhlasu je skvělá! Také další kniha Jana Bílého o duši a konstelacích Růže pro Plúta se mi líbila.

Druhá kniha Jonase Jonassona, autora fenomenálního Stoletého staříka, se podařila, má stejně bláznivý a zábavný styl: Analfabetka, která uměla počítat.
Další básně a duchovní aforismy Michala Čagánka najdete ve sbírce Moře i studánka.

Na závěr kresba – Totemové zvíře.

A. S. Wittemann: Inteligence duše (aktualizace článku)

04.04.2005 15:00, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

Inteligence dušeOcitáme se ve vesmíru, který nechápeme, a v těle, jehož přežití příroda tisícinásobně zpochybňuje. To je svět, do něhož jsme vrženi. Ale je to jen vnější polovina světa. Druhá polovina je v nás: náš vnitřní svět, naše duše.

Před lety jsme s Maestrem de George strávili spoustu času diskusemi o podstatě duše, pojetí „já“ a mnoha masek, které si nasazujeme abychom tu skutečnou podstatu chránili. Často jsem namítal, že ona maska nemůže být jenom maskou, protože v situaci, kdy ji používám, jsem s ní naprosto ztotožněný a jsem to vlastně já. Nevzpomínám si, jestli jsme to nakonec vyřešili nebo ne, každopádně teď se mi dostala do rukou kniha, pojednávající o struktuře duše podobným způsobem, a musím říct, že velmi inspirativně.

Pokračování příspěvku

Vítězství přírody nad člověkem 1

26.08.2016 08:56, Wu, celý text | tvorba | twitter | příroda | komentáře  -

S dostatkem času příroda vždycky vyhraje.
A ona ho má...
Víc než dost.
dlažba
(22. 10. 2015)

Pokračování příspěvku

Miroslav Žamboch: In nomine sanguinis

23.08.2016 23:59, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka In nomine sanguinisMiroslav Žamboch by dokázal napsat strhujícím způsobem i telefonní seznam, a tak není divu, že se další román, umístěný do světa upíra Matthiase, četl prakticky sám. Přesto je v kontextu celé Žambochovy tvorby spíše slabší, zejména kvůli lineární zápletce. Když se ohlédnu, je to vlastně jen přímočará akce.

Elitní voják po patnácti letech ukončil službu u SAS a vrací se domů. Dostal totiž od Evelyn, se kterou ho pojí společná minulost, podivný, podezřelý e-mail. ‚Přijeď, potřebujeme pomoct.‘ Jenže od prvního okamžiku po něm jdou zatraceně silní protivníci. A tak to pokračuje stále dál, až k závěrečnému osvobození. Velkou část knihy jsem si kladl otázku, jak sakra vůbec dokáže věrohodně popsat vítězství nad takovou přesilou. Dokázal.

Pokračování příspěvku

Velká písmena na nákladních autech (aktualizace článku)

07.10.2009 22:46, Wu, celý text | doprava | komentáře  -

Každou chvíli vidím náklaďák s velkým písmenem A v bílém čtverci přibližně 40 krát 40 cm. Co to znamená? Protože nejsem jediný, kdo si tuto otázku položil, bylo dohledávání poměrně snadné.

Symbol A na nákladním autě

Velkým písmenem A musí být označené vozidlo, přepravující odpad po veřejně přístupných komunikacích. Nařízení je obsaženo v zákonu o odpadech, resp. ve vyhlášce 374/2008 Sb. Cit. §2 odst. 1: „Motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30 cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

Pokračování příspěvku

Elizabeth Gilbertová: Jíst, meditovat, milovat

18.08.2016 00:01, Wu, celý text | knihy | duše | komentáře  -

obálka Jíst, meditovat, milovatHlavní hrdinka, tedy autorka sama, se v jistém období svého života ocitla prakticky na dně. Manželství, v němž byla nešťastná, se rozpadlo, rozvod byl příšerný – mnoho měsíců žila ve vzduchoprázdnu, kdy společný majetek užívat nemohla a účty se hromadily; vzdala se všeho jen aby už mohla být volná. Následný intenzivní vztah a zejména dramatické rozchody s Davidem ji zničily docela… Nebýt několika zájmů – objevu duchovna, nadšení pro italštinu a pracovní cesty na Bali -, kdo ví, jak by to dopadlo. Posledním impulsem pro změnu byla věštba balijského šamana Ketuta Lijera.

Jenže já se musela vrátit. Nebo ne? Cožpak to nepředpověděl? Problémem bylo, že jsem taky chtěla navštívit Indii, abych se podívala do ášramu mé guru, a cesta do Indie je rovněž drahou záležitostí, pokud jde o peníze i o čas. K dovršení všech zmatků jsem poslední dobou umírala touhou odjet do Itálie, abych se pocvičila v italštině, ale také protože mě přitahovalo pomyšlení na dočasný pobyt v kultuře, která uctívá potěšení a krásu.“ (Str. 38)

Trilema nakonec Liz vyřeší šalamounsky, rozhodne se věnovat rok sama sobě, léčbě své duše, a během něj strávit čas na všech třech místech. V Itálii, Indii a na Bali. Proto ten název – ‚jíst‘ jako symbol pro radostné přijímání požitků, ‚meditovat‘ pro péči a uklidnění duše a ‚milovat‘ pro čas prodchnutý láskou. Ať už se jedná o lásku k lidem tak, jak jim slouží šaman, lásku při pomoci potřebným (příběh léčitelky Wajan) nebo konečně nalezení lásky pravé, životní. Tři rozměry poznání, tři způsoby léčby duše.

Pokračování příspěvku

Fotohaiku a jiné básně 15 - léto

16.08.2016 23:20, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Po výhni
minulých dní
Studený vítr
Něžné pohlazení
Větrné pohlazení
(28. 6. 2016)

Pokračování příspěvku

Zdeněk a Drahomíra Kožmínovi: Zvětšeniny z Komenského

14.08.2016 21:18, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Zvětšeniny z KomenskéhoZe školy si o Komenském pamatujeme všichni pár drobností, učitel národů, brána jazyků, třikrát ženatý, labyrint… ale něco dalšího k jeho tvorbě? Přitom byla mimořádná, rozsáhlá a celoživotně v souladu s hlavními cíli, které si předsevzal a neúnavně o ně usiloval:

(...) se stal zakladatelem pedagogiky jako systematické vědy, že se stýkal – korespondenčně i osobně – s řadou významných osobností vědy a politiky své epochy, že se v době zjitřené konfesní diferenciace velmi vážně zabýval náboženským smírem, že ve své pansofii, kterou pojímal jako univerzální moudrost, usiloval o všem přístupný souhrn lidského poznání a zejména že velmi vážně a usilovně hledal cesty k nápravě lidských věci, již považoval nejenom za potřebnou, nýbrž také za možnou.“ (Str. 128, Doslov Martina Steinera)

Kniha ve třech oddílech podle hlavních časových epoch (1612-1628, mj. Labyrint světa a Ráj srdce; 1628-1641, mj. Didactica, Dvéře jazyků odevřené, Janua rerum; 1641-1670 např. Pravidla života, Orbis sensualium pictus, Anděl míru) mapuje, analyzuje a vysvětluje jednotlivá dochovaná díla. A dělá to pečlivě - od kontextu, přes smysl, až po použité jazykové prostředky.

Pokračování příspěvku

Mohou daňci sloužit jako prevence výskytu hadů? (aktualizace článku)

14.05.2015 22:28, Wu, celý text | příroda | komentáře  -

To jsem zaslechl v televizním pořadu, že daňci byli prý na Rhodos vysazeni jako prevence výskytu hadů. Přišlo mi to divné. Kdyby hadilov, nebo nějaká šelma, ale že zrovna kopytníci?

Wikipedie k tomu uvádí, že jde o antickou představu:

V antickém Řecku byla známa představa, že daňci zabíjejí hady. Na ostrově Rhodu byli prý právě z tohoto důvodu vysazeni daňci. Je zajímavé, že v současnosti na tomto ostrově hadí vůbec nežijí, i když zde podle antických zpráv byli v starověku hojní. Tuto událost připomínají sochy daňka a daněly, umístěné ve rhodském přístavu.“ (zdroj)

Rhodos, daněk a daněla

Časopis Natura ještě upřesňuje, že daňci byli „(...) dovezeni z Thesálie na základě věštby z Delf pro boj s jedovatými hady. Pravděpodobně na ostrově žily zmije růžkaté [Vipera ammodytes meridionalis]. Název ostrova Rhodos vznikl z fénického základu slova ‚rhod‘ (had). V současnosti nelze ovšem doložit, že by daňci hady zabíjeli“. (zdroj)

Pokračování příspěvku

Robert Fulghum: Poprask v sýrové uličce

09.08.2016 23:00, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Poprask v sýrové uličceV zatím poslední sbírce fejetonů a krátkých zamyšlení dává Robert Fulghum nahlédnout do své pracovny. Vidíme texty v různém stavu dokončení – od ukázky z pořadače na volné listy, nazvaného „Třísky na podpal“, kam si zapisuje poznámky a postřehy (kap. Blesk, str. 29), přes souhrn epizod či rozhovorů, které už zárodkem fejetonu jsou, až po dokončené a vypointované příběhy.

Laskavě, a přece rozhodně jsem mu vysvětloval, že ho na svém pozemku pěkně vítám, obdivuju jeho srst, zejména zbarvení, že se ve vztahu k volně žijícím zvířatům řídím zásadou 'žít a nechat žít', ale že na druhou stranu můžu být docela divoký a nebezpečný i já – když si na svou obranu nosím pohrabáč a klakson.
Medvěd si zívl, jako by ho to příšerně nudilo.
Pak vstal.
UŽ JDE PO TOBĚ! MÁŠ TO SPOČÍTANÝ!
Kdepak. Medvěd se otočil a zmizel v lese na svahu. Ani se neohlédl.
Málokdo může říct, že znudil medvěda, ale já zřejmě ano.

(str. 53, kap. Medvěd Nedvěd)

(...)

Celý příspěvek

Rostlinný fotoarchiv 2

07.08.2016 23:50, Wu, celý text | tvorba | twitter | příroda | komentáře  -

Nefalšovaná kvetoucí louka.
Ve městě!
#krasakolemnas
kvetoucí louka
(4. 6. 2015)

(...)

Celý příspěvek

Clinton Ober, Stephen T. Sinatra, M. D., Martin Zucker: Uzemnění

03.08.2016 21:41, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka UzemněníBombastický podtitul („Zdraví prospěšný objev všech dob / Načerpejte energii a sílu země“) a kolovrátkový úvod bez fakt by málem odradil – byla by to ale škoda, protože hned další část je psána jinak (a jiným autorem). Těžkosti bývalého specialisty na kabelovou televizi Clinta Obera, který má hypotézu a chtěl by ji vědecky testovat, ale kterého všichni ‚vědci‘ posílají od čerta k ďáblu, pilotní studie a pozvolné další ověřování už jsou mnohem důvěryhodnější.

O co tedy v knize jde? Autoři říkají, že pokud je člověk uzemněný (tj. buď chodí v přírodě bos, sedí s bosýma nohama na zemi, nebo je vodivě spojen s uzemněním), projevuje se to na jeho zdraví. Lépe spí, lépe se mu hojí zranění, klesají projevy stresu, ředí se krev a a celkově se snižují a léčí záněty v těle.

(...)

Celý příspěvek

Recyčlánky červenec 2015

01.08.2016 23:50, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Před rokem jsem hledal (a našel), jakým mechanismem kamenec zastavuje krvácení. A zaarchivoval několik twitterových makrofotek z mikrosvěta.

Pro zábavu jsem si přečetl Poslední aristokratku od Evžena Bočka, pro mystickovědecké úvahy sbírku esejů Václava Cílka Posvátná krajina, pro poučení o duchovnu publikaci Spiritualita v pomáhajících profesích (ta je skvělá, zkuste). A konečně pro přehled fotopublikaci Současná umělecká díla v krajině.
Jen básně Karla Havlíčka Borovského Cár necár mě příliš neoslovily.

(...)

Celý příspěvek

Čtyřlístek 666 - Dětem vstup zakázán

30.07.2016 00:01, Wu, celý text | komiksy | komentáře  -

obálka Čtyřlístek 666Jubilejní ďábelské číslo 666 vydalo v roce 2003 pro vlastní potřebu „Sdružení přátel Čtyřlístku“ a nechalo v něm vyplout na povrch vše, co v klasickém dětském komiksu nenajdete a najít nemůžete. Sex, násilí, vulgarity; vše, co se probouzí s koncem dětství.

Obsahu a tématům se nedivím, jsou zcela pochopitelné; snad každý fanda Čtyřlístku, mne nevyjímaje, si určitě během dospívání položil otázku na sexuální život oné čtveřice (o studii na téma rodinného uspořádání jsem tu už psal v článku Análně-genitální pojmenování v dětských seriálech).

(...)

Celý příspěvek

RSS feedy pro kategorie

27.07.2016 07:42, Wu, celý text | o blogu | komentáře  -

Zaujala mě nabídka na spolupráci s ČBDB a rozhodl jsem se ji zkusit. Ale když jsem tak přemítal nad tím, jak to budou dělat technicky, uvědomil jsem si, že by asi nebylo dobré, kdyby se objevovaly i články z jiných kategorií, než jsou knihy.

Nezbylo mi tedy nic jiného, než upravit generátor a dodělat XML feed. A když už jsem ho dělal, vyrobil jsem ho obecně pro jakoukoliv kategorii. Nyní tedy podstránky s kategoriemi (viz např. knihy) mají v sobě odkaz na příslušný feed a můžete si je zkusit přidat do čtečky jednotlivě (např. pouze RSS na knihy a češtinu).

(...)

Celý příspěvek

Léčba duše 1

26.07.2016 22:42, Wu, celý text | twitter | duše | komentáře  -

Myčka.
Jako vjet do tajemné a strašidelné jeskyně.
Zvítězit nad nejistotou.
Vrátit se do světla očištěn.
#katarze
myčka
(20. 3. 2014)

(...)

Celý příspěvek

Karel Šiktanc: Zaříkávání živých, Adam a Eva, Jak se trhá srdce (Dílo 3) (aktualizace článku)

06.01.2012 00:10, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Karel Šiktanc: Zaříkávání živých, Adam a Eva, Jak se trhá srdce (Dílo 3)Třetí díl souborného vydání Karla Šiktance mapuje jeho verše z druhé poloviny šedesátých let. Obsahuje sbírky „Zaříkávání živých“ (1966), „Adam a Eva“ (1968) a „Jak se trhá srdce“ (1971). Všechny tři obsažené sbírky jsou podobné co do obrazové bohatosti, planoucích symbolických scén a drásavosti, ale ty druhé dvě jsou navíc vázanější a tudíž se mi líbí víc.

Sbírka Adam a Eva, to je zjevení! Opravdu, ještě jsem nečetl nic tak intenzivního, naléhavého a přitom nádherného. Verše mají rytmus i zvuk skloubený do jednoho celku, který vás nese jako velká vlna. A pak s vámi třískne o útesy.

(...)

Celý příspěvek

Budova ČSOB Pojišťovny v Pardubicích

17.07.2016 22:56, Wu, celý text | architektura | komentáře  -

Když se řekne „budova ČSOB Pojišťovny v Pardubicích“, jistě si vybavíte modré UFO na Masarykově náměstí, o jehož odkupu městem právě probíhá diskuze.

Tak o ní řeč nebude. ČSOB totiž má v Pardubicích budovy tři.

(...)

Celý příspěvek

Werner Bartens: Tělesné štěstí

13.07.2016 22:27, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Tělesné štěstíNa začátku se kniha vymezí proti esoterickému pojetí zdraví a léčení:

Mnoho populárních léčebných koncepcí podsouvá nemocným nejen to, že mají sami vinu na svém trápení, ale i to, že mají ve svých rukou svoje uzdravení. Tomu se chci ve své knize vyhnout. Existuje mnoho cest k tělesnému štěstí a některém čtenářům možná pomůže, když pochopí, jak organismus reaguje na radost a utrpení. Proto ale ještě zdalea neexistuje patent na vydařený a zdravý život. Vnitřní vyrovnanost a optimismus nám sice může pomoci cítit se líp, ale není možné tímto způsobem automaticky zvítězit nad nemocí. Existuje osud a tragika a někdy prostě tělesné neštěstí, za které nikdo nemůže.
(...) Nemocní nepotřebují, aby jim někdo připisoval vinu. Podle této logiky by nemoc byla výsledkem nedostatečných investic do vlastního zdraví, nedostatku pozitivních myšlenek, nedostatečného ‚vypořádání‘ s utrpením a nedostatku úsilí. To není pravda. Některé zvyky sice zvyšují pravděpodobnost vzniku určitých onemocnění, u většiny nemocí jde ale o rány osudu.
“ (Str. 21)

(...)

Celý příspěvek

Další příspěvky

Kategorie

Informace

Kontakt

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online