Wuwejův zápisník

Hana Librová a žáci: Věrní a rozumní

23.01.2018 07:54, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Věrní a rozumníHana Librová se jako socioložka dlouhodobě věnuje zkoumání dobrovolné skromnosti. V roce 1992 na popud tehdejšího ministra životního prostředí provedla průzkum, který měl odpovědět na otázku: „Existuje u nás zárodek, případně vzorec pro šíření ekologicky příznivého způsobu života? Pokud ano, kdo jsou lidé, kteří se dobrovolně spokojí s nízkou hmotnou spotřebou, a jak jejich život vypadá?“ (Str. 161)

Po deseti letech se autorka k výzkumu vrátila (ostatně otázka, co udělá s respondenty a jejich názory čas, se objevovala od začátku), navštívila patnáct nejtypičtějších rodin znovu a hledala rysy ekologického luxusu. Popisy studií vyšly knižně pod názvy „Pestří a zelení – Kapitoly o dobrovolné skromnosti“ (1994) a „Vlažní a váhaví – Kapitoly o ekologickém luxusu“ (2003). Obě jsou dnes ovšem nesehnatelné a tak jsem zajásal, když jsem dozvěděl o knižním vydání třetí fáze výzkumu – po třiadvaceti letech. Kniha navíc obsahuje kapitoly se souhrnem předchozích dvou, takže působí jako kompaktní časosběrná studie.

V první části se věnuje tzv. výkladovým klíčům. To je velmi zajímavé (a také velmi fundované a nelehké) čtení o tom, jakými způsoby je možné mít skromnost, ochranu přírody a ukotvení v lokálním prostředí teoreticky podložené. Jednotlivé klíče (zároveň názvy kapitol):

  • Klíč univerzální: věrnost, soucit, odpovědnost
  • Klíč ontologický: vita activa a vita contemplativa
  • Klíč psychologický: obrany ega, těžiště kontroly
  • Klíč motivační: teleologie, deontologie, etika ctností
  • Klíč teologický: správce, pastýř, sourozenec

Zbytek textu se v analýze i ve výpovědích respondentů na jednotlivé klíče odkazuje a proto je do knihy vložen na samostatném listu tahák s jejich stručným shrnutím. Máte ho tak při ruce a můžete si rychle zmínku zasadit do kontextu.

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Morfeus

21.01.2018 12:04, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

V čele zástupů
stojí a směje se:
I tebe říše snů
napořád odnese
Morfeus
(5. 7. 2017)

Michal Petrov: Retro ČS

19.01.2018 21:59, Wu, celý text | knihy | komiksy | historie | komentáře  -

obálka Retro ČS Kniha zúročuje materiál i zkušenosti, nasbírané při práci na televizním pořadu Retro, a po jednotlivých oblastech běžného života ukazuje, jak jsme na tom byli za socialismu. Podtitul mluví jasně: „Co bylo (a nebylo) za reálného socialismu“. Ono toho opravdu víc nebylo, než bylo...

V každé části autor komentuje výrobky, výrobce, jejich dostupnost, vnímání spotřebiteli a vůbec vše, co stojí za zmínku. Především ale přidává spoustu ilustračních materiálů – dobové reklamy, fotky, letáky; kniha je hlavně obrazová publikace.

Pokračování příspěvku

Domácí server HP Proliant Gen8 - zálohování z Windows

17.01.2018 21:28, Wu, celý text | počítače | komentáře  -
Každodenní zálohování linuxových strojů mám zařízené pomocí duplicity, ale co ten jeden chudák s Windows? Binární kopii systému mám, teď ještě uživatelská data. Jistě by šlo použít nějaký program, snad i Windows něco mají, ale xcopy je celkem osvědčené. Oprášil jsem tedy prastarý návod, vybral z něj to podstatné a připravil zálohovací skript backup.bat:

xcopy C:\Users\Wu Z:\Users\Wu /E /H /C /D /Y /EXCLUDE:Z:\excludes.txt > Z:\log.txt

samozřejmě se souborem výjimek excludes.txt

\Cache\
\Cache.Trash\
\cache2\
\Temporary Internet Files\

Kdy ho pouštět?
Hodilo by se to při vypnutí počítače, jenže komu by se chtělo čekat na doběhnutí zálohy?
Také by se dal naplánovat na konkrétní čas, ovšem zrovna tenhle notebook běhá dost nepravidelně.
Nakonec jsem zálohování přidal mezi programy Po spuštění. Startuje to sice pomaleji, ale kdo to u Windows pozná, že?

Pokračování příspěvku

Pico Iyer: Umění ticha

15.01.2018 19:38, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Umění tichaPico Iyer je známý svými cestovatelskými články a knihami; přispívá do prestižních časopisů a novin jako je Time nebo The New York Times. O to větší překvapení vzbudil svou přednáškou pro TED a posléze touto knihou – protože mluví o cestování do Nikam, o vnitřních cestách a dobrodružství vsedě. O meditaci a klidu.

Kniha je soubor několika esejí či zamyšlení, ve kterých ukazuje, proč se vydal hledat spočinutí v tichu, mluví o svých průvodcích – ať už skutečných (jako byl Leonard Cohen):

Pobyt na tomto odlehlém a tichém místě nemá nic společného se zbožností nebo čistotou, jak mě ujistil, je to prostě nejpraktičtější způsob, který objevil a který mu pomáhá vyrovnat se s chaosem a děsy, jež ho dlouhodobě pronásledují. Tiše sedět se svým japonským přítelem, usrkávat lahodný koňak a poslouchat noční koncertování cvrčků – to mu pomáhá nalézt trvalé štěstí, stav, který se nezmění, ani když musí začít čelit životu a jeho obvyklým překážkám a komplikacím.“ (Str. 4)

nebo literárních, jako Marcel Proust nebo Emily Dickinsonová. Ukazuje, že meditaci stojí za to podstupovat, i když je to těžká práce:

Pokračování příspěvku

Fotobáseň Pomíjivé

14.01.2018 14:19, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Pomíjivé
jako stopy
S příští vlnou -
do nicoty!
Pomíjivé stopy
(25. 8. 2017)

Jaroslav Štikar: Upravujeme okolí domu

11.01.2018 20:52, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Upravujeme okolí domuKniha vypadala tak nenápadně a skromně, malá, tenká – nějakých 120 stran i s přílohami… A vyklubala se z ní velmi kompetentní a fakty nabitá příručka.

Je opravdu důkladná; když o něčem mluví, tak se vším všudy – u betonu se například dozvíte nejen jak ho míchat a v jakých poměrech, ale i o třídách armovacích ocelí, druzích a označení cementů a dokonce i o požadavcích na vodu (!). A tak to jde jedna věc za druhou, přehledy materiálů pro zdění, dlaždic pro cesty, plošiny atd.

I úpravu okolí domu pojímá komplexně a od základu – specifika městské, venkovské nebo rekreační zástavby, vyměřování pozemku, terénní úpravy včetně odvodňování nebo prohlubování vrstvy ornice. Po již zmíněné kapitole o  materiálech následují samotné stavební objekty – oplocení, stěny a zídky, cesty a pěšiny, odpočívadla, terasy a dlažby, schody a schodiště, skalka, krby, grily a ohniště, přístřešky.

Pokračování příspěvku

Existuje někde způsobilostně omezené volební právo?

09.01.2018 22:54, Wu, celý text | politika | komentáře  -

Názory běžné veřejnosti na strany a kandidáty (čtěte třeba aktuální komentář Alexandra Mitrofanova), posilování extrémismu a podléhání populistické jízdě na vlně strachu, to všechno oživuje úvahy o volebním systému. Stylizovaný a přeformulovaný citát z diskuze:

Jen si to vezměte – na úplně všechno musíte být způsobilí, na řízení auta, na obsluhu elektrických zařízení, v práci musíte být poučení o požárních předpisech a prokázat je testem, stejně tak bezpečnost práce, atd. atd. Ale na rozhodování o věcech tak fatálního dopadu, jako například brexit, stačí být svéprávný a mít občanství. Není to divné?

Samozřejmě si jsem vědom problémů a rizik nejrůznějších nápadů na omezení volebního práva (čtěte článek Jana Štětky v Doteku nebo úvahu Lukáše Berty) a nehodlám tu žádné navrhovat ani obhajovat.

Každým omezením se více ztratí než získá a rizika jsou velká. Místo omezování je třeba, aby příčetná část politického spektra uměla oslovit a získat i nepříčetnou část běžné věřejnosti (a nepřenechávat je populistům). Jenže tradičním politickým stranám už dávno ujel vlak.

Místo toho se ptám – existuje někde na světě způsobilostně omezené volební právo? Pokud ano – jakým způsobem funguje? A jak si daný stát vede?

Pokračování příspěvku

Laurent Gounelle: Muž, který chtěl být šťastný

07.01.2018 17:35, Wu, celý text | knihy | duše | komentáře  -

obálka Muž, který chtěl být šťastnýLehký iniciační román, který neinicuje ani tak duchovní, jako spíše psychologické poznání. Protože co jiného je obšírné vysvětlení, jaký vliv má vnímání sebe sama, vtištěné představy, jaké jsou účinky placeba, jak si očekáváním vytváříme okolnosti atd.?

Poslouchal jsem lidi a a pro zábavu zkoušel uhodnout, čemu věří, ale čím víc jsem do toho pronikal, tím více jsem musel s politováním konstatovat, že lidské bytosti nejsou svobodné. Za jejich nesvobodou nestál žádný strašlivý diktátor, ale pouze jejich vlastní představy o sobě samých, o ostatních a o světě.“ (Str. 136)

Následují doporučení pro změnu svého života, převzetí odpovědnosti a rozhodování vědomé, nikoli na základě automatismů nebo komplexů.

‚V tom případě bych ale riskoval, že zaměstnání, které bych si našel jako náhradu, by bylo hůře placené. Kde bych pak vzal na nájem?!‘
‚Měl byste tedy možnost zůstat, kde jste, nebo se přestěhovat do levnějšího bytu, možná vzdálenějšího od vašeho zaměstnání.‘
‚Rodinu a přátele by mrzelo, že se stěhuju jinam.‘
‚V tom případě bste měl možnost uspokojit je, nebo zklamat.‘
‚Když se na to díváte takhle...‘
‚Chci vám jen naznačit, že je na vás, kterou z možností si vyberete. V životě zákonitě nastávají situace, kdy možností volby není mnoho. A ty, jež se naskýtají, jsou možná bolestné, ale stále jsou, a ve výsledku jste to vždy vy, kdo rozhoduje o vašem životě. Vždy máte na výběr a to je dobré mít na paměti.‘
“ (Str. 125)

Pokračování příspěvku

Recyčlánky prosinec 2016

04.01.2018 22:07, Wu, celý text | recyčlánky | komentáře  -

Před rokem jsem si v článku Podivná pachuť účtenkové loterie formuloval, proč na ní tratíme všichni. Morálně.

Protože jsem si pořídil malý server HP Proliant Gen8, spustil jsem seriál o jeho osazení, instalaci a konfiguraci. První díl byl věnovaný montáži disků, druhý instalaci operačního systému CentOS.

Z knih jsem sáhl po psychologicko-duchovním návodu k Radikální upřímnosti od Brada Blantona (je to cesta pro drsňáky).
V knize Daana van Kampenhouta Obrazy duše jsem hledal hypotézu, proč vlastně systemické konstelace fungují, nějaké vysvětlení (a našel, tedy minimálně jedno konzistentní – šamanské).
Komenského Dvéře jazyků odevřené bylo spíše jen pro zajímavost, další pohled na to, co považoval za základní vědění.
Obrana ženských tvarů a jiné chestertonovské chvály a obrany od Františka Mikše – ta byla převážně pro zlost. Obrana pomocí manipulativních technik je kontraproduktivní.
Také jsem si znovu přečetl Coelhova Alchymistu a znovu musel – navzdory rozšířenému zatracování – konstatovat, že jeho oblíbenost není náhodná a že jako iniciační román je výborný.
Z beletrie to byla pouze Keyesova Růže pro Algernon. A ani jsem ji nedočetl (podívejte se proč).

Z twitteru jsem vybral tři archivační články – druhé pokračování o řece a jejích proměnách, fotobáseň o spícím poli a o poli bitevním. Tu považuji za jednu ze svých nejlepších.

Závěrem tradičně obrázky, tentokrát dokonce dva – Ledová hora a Konec a začátek.

Vladimír Stibor a kolektiv: Rybáři odlivu

02.01.2018 22:15, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka knihy Rybáři odlivuZ každého almanachu české poezie (tento je z roku 2015) si odnáším nějaký poetický objev, básníky, kteří mi dosud unikali a na jejichž tvorbu se chci podívat podrobněji.

Tentokrát to byl třeba Milan Balabán, profesor, teolog, esejista a religionista, básník. Báseň Šeptáno mamince je zhmotněná tesknota, bolest a krása.

(...)

Celý příspěvek

Oživlá mořská skvrna

29.12.2017 08:00, Wu, celý text | příroda | komentáře  -

Při své přímořské stavební činnosti, která kromě landartu zahrnovala i stavbu hrází a nádrží, jsem jednou obrátil kámen s nějakou přirostlou gelovitou rostlinou.

Ploštěnka

(...)

Celý příspěvek

Sanjiv Chopra, David Fisher: Velká 5

27.12.2017 22:03, Wu, celý text | knihy | komentáře  -
obálka Velká 5Podtitul „Pět jednoduchých opatření, která můžete začít plnit, abyste žili delší a zdravější život“ patrně nelže. Vyjmenovaná opatření jsou pečlivě podložena vědeckými studiemi, které ukazují pozitivní vliv proti řadě nemocí včetně těch nejvážnějších. Malá ukázka stylu:

(...) tato studie Americké kardiologické společnosti z roku 2003 vedla k závěru, že průměrná redukce hmotnosti o čtyři kilogramy a deset kilometrů chůze týdně v porovnání s obvyklou péčí ‚snížily výskyt cukrovky 2. typu u jedinců s vysokým rizikem pro její vznik o 58 procent‘. Metaanalýza z roku 2007 provedená Akademií tělesné výchovy a sportu v Polsku, která se zaměřila na studie provedené v posledních třech letech, potvrdila ‚snížení rizika pro vznik kardiovaskulárních a srdečních chorob o 49 procent a cukrovky o 35 procent‘ a výrazný vliv na snížení rizika vzniku rakoviny prsu nebo tlustého střeva a konečníku.“ (Str. 97)

A tak dále, a tak dále – myslím, že o věrohodnosti pochybovat nebudete. Jen je důležité nezapomínat, že když nějaká preventivní činnost „snižuje riziko vzniku o 50%“, neznamená to, že bude polovina populace zdravější, ale že u těch, co prevenci praktikují, onemocní poloviční počet lidí než u kontrolní skupiny. Fakticky to také může znamenat, že místo 10 lidí z tisíce jich onemocní jen 5. Místo relativních by bylo lepší používat atributivní ukazatele, vizte prezentaci Výpočet a interpretace ukazatelů asociace v epidemiologických studiích (ppt)

(...)

Celý příspěvek

Fotobáseň Podzimní kytice

25.12.2017 17:59, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

Bez slunce bez vody
Ve svitu měsíce
U plotu ukrytá
Podzimní kytice
Podzimní kytice
(24. 10. 2017)

(...)

Celý příspěvek

George Beahm: Třeskutá kniha Teorie velkého třesku

23.12.2017 17:50, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Třeskutá kniha Teorie velkého třeskuSkupinka čtyř mimořádně inteligentních, ale jinak dost obtížně použitelných nerdů, a jejich protiklad, samostatná a normální kamarádka Penny, si už dávno získala nesčetně fanoušků po celém světě. Seriál Teorie velkého třesku (The Big Bang Theory) je zkrátka fenomén. I já jsem mu podlehl – zřejmě proto, že přestože socializovaný, mám s nimi leccos společného – a tak jsem chtěl do seriálu proniknout více. Je v něm totiž spousta odkazů a narážek, které člověku snadno uniknou. A když nejste fanoušek Hvězdných válek nebo Star treku, tak dvojnásob.

Kniha George Beahma mě nejdřív zaskočila, připadala mi příliš roztříštěná, zejména v charakteristikách jednotlivých postav, kdy se střídají popisy hrdinů, jejich herců, výroky o hrdinech a výroky o hercích. To jsem ale vyřešil snadno jejím přemístěním na toaletu, kde je čtení stejně fragmentované...

(...)

Celý příspěvek

Obrázek mnoha podob a zázrak fantazie

21.12.2017 22:59, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Pod kresbou, kterou jsem sám nedokázal pojmenovat a zveřejnil ji jako Bez jména 8, se sešlo tolik zajímavých komentářů, že jsem neodolal, obrázek si sedmkrát vytiskl a jednotlivé návrhy do něj dokreslil. Posuďte sami, jaký zázrak je lidská fantazie...

BB viděla jasného sedícího jednorožce kříženého s magickým delfínem:

(...)

Celý příspěvek

Filip Hájek: Esence psychonautiky

19.12.2017 07:58, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka Esence psychonautikyPodtitul knihy – „Epistemologie psychedelické zkušenosti“ – napovídá, o čem kniha je a jak k psychedelikům přistupuje. Snaží se zjistit, jaké poznání nám indukované změny vědomí přinášejí. Úkol je to nadmíru obtížný, ať už se na něj budeme dívat z kterékoli strany. Prožitky jsou proměnlivé v závislosti na vnějších podmínkách; jsou ovlivněny očekáváními, zvyky a mentálním založením experimentátora; jejich sdílení je obtížně přenositelné a je opět ovlivněné; vysvětlování a chápání prožitků jako něčeho nenormálního nebo naopak normálního je dané kulturou a tak by se dalo pokračovat dál.

Jeden příklad – jestliže na tripu komunikujete s jakýmisi entitami, co jsou zač?

(...)

Celý příspěvek

Fotobáseň Magický střed kraje

17.12.2017 16:07, Wu, celý text | tvorba | twitter | komentáře  -

V dálce tiše září
Magický střed kraje
Mezi světy prochází
Jako víno zraje
Magický střed kraje
(13. 5. 2017)

(...)

Celý příspěvek

Miroslav Fišmeister: See Emily Play

14.12.2017 21:20, Wu, celý text | knihy | komentáře  -

obálka See Emily PlayNejnovější sbírka Miroslava Fišmeistera se vrací k surrealistické, snové linii – ubylo procítěných momentek, básně jsou převážně delší a složitější.

Hrabáči na zádech slovníkářů tiše
si skáčí na svém překážkovém hřišti,
tiše si skáčí londýnskými předměstími.
Neštěstími nezasaženi,
skáčí si tiše, sami. Nepotřebují
skrýše. Vítr kamsi odnáší první stránky knih.
Radost, radost jako z pih. (Str. 42)

(...)

Celý příspěvek

Kresba - Bez jména 8

12.12.2017 07:48, Wu, celý text | tvorba | komentáře  -

Kresba Bez jména

(listopad 2013, A4, pastelky)

(...)

Celý příspěvek

Další příspěvky

Kategorie

Informace

Kontakt

Sledujte také

Archiv

STRÁNKY ARCHIVOVÁNY NÁRODNÍ KNIHOVNOU ČR

CBDB.cz – Databáze knih a spisovatelů, knihy online