Wuwejův zápisník

Jaroslava Sudová: Recepce literární paralely - Dílo Jaroslava Haška a Franze Kafky

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2021-08-14 23:27:09
Ano, demografické změny se nahrazují těžko, stejně jako nemáme šanci dobře pochopit předky.

Ale já se ptal na současnost - jestli dnes není někdo, kdo by uměl také tak dobře rozpoznat kvalitu a zpropagovat ji. Vidíš někoho takového?
Jm
2021-08-13 09:55:41
Dle mého nelze nahradit demografické změny: když protektorátní Židé byli vyvražděni (i ve srovnání se zbytkem Evropy relativně důsledně) a zbylí většinou odešli, tak to je nenahraditelné.

Sám ten Brod byl postavou silně kontroverzní: asi lze říct, že hlavně chtěl prosadit jen sám sebe, že byl ješitný, samolibý a žárlivý. Nicméně objektivně kvalitu viděl a byl energický, aby ji zpropagoval.

Řekl bych, že kdo vyrostl v českých zemích již v etnicky vyčištěné podobě, tak nemáme šanci pochopit nikdy úplně naše předky v podmínkách starých smíšených Čech. Žijeme ve stejných kulisách, ale dle mého navazujeme jen na kousek té staré kultury.
Wu
2021-08-02 23:38:10
:) dobře.

Jo, máš pravdu, Max Brod by si určitě zasloužil více pozornosti. Já o něm vlastně taky nic víc, než že Kafku neposlechl, nevím.

Ale když u té paralely zůstaneme, myslíš že dnes nikdo takový s ostrým viděním, oceněním kvalit současných autorů a jejich zpropagováním, není? Anebo to už dnes ani není možné?
jm
2021-08-02 16:47:45
Hehe - uznávám, že jsem to napsal hodně přísně :-)

Chtěl jsem hlavně uplatnit toho Maxe Broda jako postavu naší kulturně politické historie, která by si myslím zasloužila pozornost ze strany Čechů.

Ohledně literárního života: pro národní mainstream byli oba ti autoři dost nesympatičtí a nebyli bráni ani za vlastní. Jeden alkoholik bolševik, co se zapojil do ruské revoluce, druhý židovský vegetarián, co si objednával biopotraviny z Německa a zajímal se o sionismus.
Wu
2021-07-31 21:10:54
To je hezká paralela.
A jak poznáváš, že současná česká kavárna necení někoho, kdo by za to stál? Necení nikoho? (když tu není žádný Max Brod, který by je zpropagoval v cizině, tak se to asi nedá udělat porovnáním)
Jm
2021-07-31 18:12:13
Krásné téma.

Já bych doplnil praktickou paralelu: soudobá česká intelektuální kavárna žádného z nich necenila; buď je ignorovala, nebo jimi přímo pohrdala. Hodnoty obou si všiml (s určitou nadsázkou) jen sám Max Brod, oba je zpropagoval napřed v Německu, a až po úspěchu v Německu naskočil český mainstream na konjunkturální vlnu popularity těchto pražských autorů.

Je tam vidět celkem dobře určitý vzorec, jak věci fungovaly u nejúspěšnějších našich kulturních rodáků.

Pro naši dobu zůstal charakter české kavárny, jen - bohužel pro současné tvůrce - už není žádný Max Brod.