Wuwejův zápisník

Michael Wilson: Jak číst současné umění

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2020-01-26 17:41:31
Henry Psanec: Myslím, že na antiinstalaci je to příliš neprůhledné, chyba je pravděpodobnější :)

všichni: koupil jsem si Teorii umění od Cynthie Freelandové a zatím to vypadá jako dobrá volba.
Henry Psanec
2020-01-25 01:32:23
Wu
2020-01-19 21:42:25
tresen: vlastně nevím, co je těžší otázka, jestli definice umění, nebo odlišení umění a kýče. Možná je to jen jiný aspekt téže otázky.

Co se týče porozumění umění, nepomohla mi ani tahle příručka, co má teorii umění přímo v názvu: https://blog.wuwej.net/2016/09/03/richard-osborne-dan-sturgis-natalie-turner-teorie-umeni.html

Kdyby se v obecenstvu našel někdo, kdo by měl užitečný tip na knihu s dnes přijímanou teorií (nebo teoriemi) umění, byl bych nadšen.
tresen
2020-01-19 20:35:18
tresen
2020-01-19 20:29:59
Wu
2020-01-19 19:55:39
A. P.: díky za upozornění, už jsem se k té pasáži také dočetl.

tresen: ale to je spíš téma "umění versus kýč", než "umění versus jeho parodie"
tresen
2020-01-17 22:56:00
A. P.
2020-01-17 21:10:13
Wu
2020-01-16 22:03:42
tresen: sotva jsem začal, takže zatím se bavím. Ovšem Vaše přirovnání k šimpanzům je také výborné :)

tribun: Tvoje motivy jsou výborné.
Osa provokace-uspokojení je zajímavá, a závěr "uspokojení z provokace" je sám uspokojující provokace :). No a to, že cílem je samotný umělec... ano, v tomhle světle dává smysl každá stránka recenzované knihy. Super, díky za komentář.
Tribun
2020-01-16 16:51:31
Tohle je hodně zajímavé téma a podle mne i dost zásadní, takže o něm přemýšlím už několik dní. Co jsem zatím vymyslel jsou spíš jen takové motivy, než ucelené myšlenky, ale třeba z toho jednou něco bude...

Umění má dva rozměry: provokaci a uspokojení a dvě formy: umění (art) a řemeslo (craft). Uspokojením myslím například estetický či spirituální prožitek, provokací pak podnícení takového prožitku. Uměním (art) je myšlena schopnost provokace, idea uměleckého díla, řemeslem pak schopnost toto dílo vytvořit.

Historicky splývalo umění s řemeslem, protože kdo neuměl řemeslo, neměl jak dílo vytvořit. Historicky rovněž umění představovalo především provokaci uspokojení.

To se ale s nástupem moderny změnilo, i když moderna je spíš důsledek těchto změn, než příčina. Jednak technika umožnila vytvářet díla i lidem s horšími řemeslnými schopnostmi. Naopak idea již není tak striktně závislá na fyzickém nosiči. Podstatnější je ale změna vztahu provokace a uspokojení, protože pro moderní umění platí, že jde o uspokojení z provokace.

Tyto změny podle mého soudu úzce souvisí s nástupem a rozvojem individualismu. Klasické umění se nebálo opakovat již vytvoření, inspirovat se jím, navazovat na něj a rozvíjet je, protože dílo bylo důležitější, než individuální tvůrce. Jak se ale individuu osamostatnilo, vyvstala potřeba originality a odlišení se. V moderním umění je cílem samotný umělec, proces tvorby a jejich odlišení od jiných umělců, hotové dílo je až druhotné. Proto může být dnes uměním i pomíjivá performance. Co může, musí, protože její reprodukce, byť v interpretaci jiných umělců, by z moderny učinila klasiku, z performance by se stalo divadlo. A z instalace socha.
tresen
2020-01-14 19:24:28
Wu
2020-01-13 22:19:38
Jo, to je taky dobré :)
czSlav
2020-01-12 20:29:56