Wuwejův zápisník

O následcích

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2018-05-01 22:18:36
Žádnou těžkou filozofii a relativitu bych v tom nehledal.
Tyhle obecné výroky vyjadřují zase obecné představy, takové, na kterých se většina lidí shodne, obecné definice dobra, zla. Takže ten NĚKDO jsme my. Lidé. Naše společné představy (a je celkem jedno, že vycházejí nejspíš z křesťanských základů).
Antonín Pavlas
2018-04-30 11:27:42
Tribun
2017-07-11 17:32:53
Je vědecky dokázáno, že optimální strategie je při prvním setkání kooperovat (být hodný) a pak reagovat stejně, jako reaguje protistrana. To Wuovo vysvětlení se mi ovšem líbí. Nesmíme ale zapomínat na to, že naše interpretace světa je dána našimi předsudky, takže být hodný se objektivně vyplácí i v případě, že subjekt má pocit, že na to doplácí, a že to, že někdo nebyl "semlet na tatarák" ještě neznamená, že se mu vše daří a že nežije ve strachu. Nicméně na spoléhání se na "boží mlýny" bych svá rozhodnutí určitě nestavěl.
Wu
2017-05-28 23:03:23
Ano, tak nějak.
játoberu
2017-05-26 22:25:11
Wu
2017-05-08 22:29:40
Rozumím; možné že všechna ta rčení jsou opravdu jen vyjádření touhy.
Jinak proti osobní zkušenosti lze jen těžko argumentovat :)

Mně to víceméně vychází, i když samozřejmě také znám výjimky.
André Pulgar
2017-05-04 19:17:29
Wu
2017-04-23 23:31:41
Zištnosti a nezištností se Einhort v Umění být hodný zabývá hodně, protože je to obvyklá obava či argument (že i snaha o uspokojení, co člověk z nezištnosti cítí, je vlastně zištnost). Čistě pragmaticky záleží na činech, ne na motivacích.
A podle mě je to spíš racionalizace či snaha následně vysvětlit zakódovaný altruismus. Myslím, že nejdřív je altruistický impuls, snaha pomoci (bez jasného důvodu či kalkulu).

Víra, tím že je to jiný rozměr než rozum, může být inspirující i tyranizující, určitě ano. Má sílu nad rozumem zvítězit, jsme tak postavení.
Lafi
2017-04-21 09:55:57
Spojení "být hodný se vyplácí" mi zní jako typicky zjištná, chladná kalkulace, jako něco, s čím se dá obchodovat.
Kdesi jsem četl, že víra je přesvědčení, že nás něco přesahuje. Může se to týkat náhod, "božích mlýnů", věčných dohadů co je po…, nebo před…, vlastně cokoliv nás napadne. Vypadá to, že dogmata (víra) mohou být jak inspirující a sjednocující, tak nástroji tyranie. Ale to už je na každém, jak si to přebere.
Wu
2017-04-19 23:27:00
Nu, jako příprava na setkání s někým z jedinců, kteří parazitují na altruismu, se pohádky opravdu nehodí. Jako celek se ale vyplácí být hodný (už jenom proto, že lidé mají tendenci trestat nealtruisty i na úkor svého zisku). Více v http://blog.wuwej.net/2016/09/11/stefan-einhorn-umeni-byt-hodny.html
Ale hodný neznamená blbý, takže důkladně prověřovat se vyplácí.

Já článkem ale chtěl především upozornit na to, že se boží mlýny dají vysvětlit i bez boha nebo jiného metafyzického vysvětlení.
André Pulgar
2017-04-18 09:23:24