Wuwejův zápisník

Spam v globalizovaném světě

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
Wu
2012-09-24 02:09:47
Jago: hm, asi to s tou inteligencí překladače nebude tak slavné.
Ok, takže vlastně souhlasíme :)
Jago
2012-09-21 07:18:17
Wu: Máš úplnou pravdu, ale jenom částečně. :-) Nepopírám nesporný přínos GT, ale skutečně poskytuje překlady, které lze pokládat jen za orientační a chceme-li jim porozumět resp. interpretovat je přesně, bez solidního překladatele se neobejdeme. To byla podstata mého sdělení.
Když se podíváme na mé příklady: U dokumentu EK existuje oficiální překlad do češtiny. Čekal bych, že inteligentní algoritmus ho použije i s chlupama, což se nestalo. Ještě se časem podívám, jak překládá dokumenty OSN z angličtiny do ruštiny.
Odstavec ze základního dokumentu CERNu dostal v překladu dokonce opačný smysl: Nikoliv S VÝHRADOU, ale PODLE smluv... Je pravda, že ten text už je 58 let starý.
BTW: V rámci svého hobby koresponduji s partnery, kteří anglicky neumějí (Italové, Španělé, Maďaři). Snažili se mi psát česky pomocí GT, ale velmi záhy jsme se domluvili, že oni mi budou psát ve své mateřštině a já jim anglicky a překladu GT se zasměje každý sám doma. Je pravda, že té italštině resp. španělštině lze v podstatě porozumět i bez překladu, protože nějaká komplikovaná sdělení si nepíšeme, ale s maďarštinou jsem byl úplně vedle.
Wu
2012-09-20 22:53:56
jm: to je zajímavé, oni to přímo učili na sbírce zákonů? Hm, no jo, máš pravdu, a kdybychom byli jedním z úředních jazyků OSN, bylo by to ještě lepší (info z http://www.minmax.cz/blog/2008/05/google-online-prekladac-konecne-v-cestine a http://translate.google.cz/about/intl/cs_ALL/)

Jago: to vyrážíš otevřené dveře :), gramatiku a syntax bych od stroje nikdy neočekával srovnatelnou s člověkem, to na příkladech demonstrovat netřeba. Krom toho ta první věta z dokumentu CERNu je příšerná i v angličtině, ztratil jsem se už na třetím řádku :)

lojzo: no, na náhradu člověka bych to neviděl, ale rozhodně souhlasím s tím, že je to pro orientaci dostatečné.

fialka: to není špatné, mít jeden tajný mail a na ten si přesměrovávat z toho zapleveleného :)

Bohdan: ano, svět nakonec spojí nestydaté holky :)

Bohdan
2012-09-20 19:37:23
Výborně!
Heslo doby: Spamem proti střetu kultur. ;)
fialka
2012-09-18 20:38:41
„Jazyková příprava od základních až po pokročilé“ - nemyslíš, Wu, že tím chtějí něco naznačit? Ostatně takový Kara ben Nemsi se naučil persky i bez googlu :-)

Mně chodí jen německé spamy, spořádaně na jednu jedinou adresu (to je výhoda německé pořádkumilovnosti), protože jsem jednou vědomě klikla na německou reklamu. Ten mail mám jenom na odebírání "novinek na webu", nikdy na něj z ostatních adres nic neposílám a to, co si přihlásím k odběru a chci číst, řeším filtrem a přesměrováním na mail googlu. Tím mám mail na Seznamu bezspamový a můžu vám jen závidět exotiku.
lojzo
2012-09-18 13:19:12
No, dokonalé to ešte nie je, ale pre orientáciu bohate stačí. Človek si z toho to správne znenie väčšinou dokáže poskladať. A Translator sa celkom rýchlo "učí", takže v takýchto bežných textoch (s výnimkou "krásnej lieratúry" a možno právnickej oblasti) asi živých prekladateľov rýchlo nahradí. Dávam im rok, maximálne dva. ;-)
Jago
2012-09-18 12:47:55
Sorry, nedalo mi to a zkusil jsem přeložit část základního dokumentu mezinárodní vědeckovýzkumné instituce CERN:

5.In the event that a programme of activities comes to an end, the Council shall be responsible for its liquidation, subject to any agreement which may be made at the time between the Member States participating in that programme, and subject also to the relevant terms of any agreement which exists between the Organization and the States on the territories of which the programme is being carried out. Any surplus shall be distributed among those Member States which are participating in the programme at the time of its termination, in proposition to the total contributions actually made by them in respect of that programme. In the event of a deficit, this shall be met by the same Member States in the same proportions as those in which their contributions in respect of the programme have been assessed for the financial year then current.

5. V případě, že program činnosti přichází do konce, bude Rada je odpovědná za jeho likvidaci, s výhradou dohody, která může být provedena v době, kdy mezi členskými státy, které se účastní tohoto programu, a podléhají také příslušným podmínkami Každá dohoda, která existuje mezi organizací a státy na jejichž území je program, který provádí. Případný přebytek bude rozdělen mezi členské státy, které se účastní programu v době jeho ukončení, v problému k celkovým příspěvkům skutečně provedené ně ve vztahu uvedeného programu. V případě deficitu, musí to být splněny tytéž členské státy ve stejném poměru, v nichž se jejich příspěvky ve vztahu k programu byly posuzovány na rozpočtový rok aktuální.

To je gramatika a syntax, co?
Jago
2012-09-18 12:29:54
jm: Soudím, že dívat se obchodní smlouvu převedenou Google Translatorem do češtiny je dosti odvážné, ba přímo ďábelsky udatné. A dát třeba na nějaký výrobek (povinný) takto vytvořený návod v češtině koketuje s jeho neprodejností. Myslím, že dobří překladatelé budou mít u nás ještě nějakou dobu živobytí zajištěné.
Ta gogolovská inspirace EU mě zaujala, tak jsem udělal srovnávací text části jednoho rozhodnutí komise:
a) Anglicky (EK): However, the protective measures put in place with regard to the possible contamination of live bivalve molluscs with hepatitis A virus are still unsatisfactory. The Peruvian Competent Authority is currently developing a monitoring system for virus detection in live bivalve molluscs, but the testing method used cannot be considered reliable as it has not been validated yet.
b) Česky (EK): Zavedená ochranná opatření, pokud jde o možnou kontaminaci živých mlžů virem hepatitidy A, jsou však stále nedostatečná. Peruánské příslušné orgány nyní vyvíjejí monitorovací systém pro detekci viru v živých mlžích, ale používanou zkušební metodu nelze považovat za spolehlivou, protože dosud nebyla validována.
c) Google Translator (doslova zkopírováno): však ochranná opatření zavedená s ohledem na možnou kontaminaci živých mlžů s hepatitidou viru jsou stále neuspokojivé.Peruánský Příslušný orgán je v současné době vyvíjí monitorovací systém pro detekci viru v živých mlžů, ale testování používá metodu nelze považovat za spolehlivou, protože nebyla ověřena ještě.
No, moc se to neliší, ale ad c) bych jako finální text nikam nepustil.
Omlouvám se za dlouhý komentář. :-(
jm
2012-09-18 09:20:00
Co jsem tak viděl, tak pro obchodní potřeby ten Translator často stačí; změnil svět. U duševních pracovníků malého národa není samozřejmě důvod ke chvále, protože odpadá spousta překladatelské práce, kterou se mnoho lidí porůznu živilo.

Ta funkčnost jejich strojového překladu je daná dle mého metodou, jak to funguje: ohledně češtiny je to - co jsem četl - především sbírka zákonů EU. To i odpovídá mé zkušenosti, že čím blíže je překládaný text nějaké úřední hantýrce, tím lepší výsledky.

Jinak vidím opakovaně, že cizí obchodníci, když se potřebují podívat na dvě důležité smlouvy a na účetní závěrku, aby si udělali nějakou základní představu, tak si to prohlídnou přes Translator a na nějaké lokální překladatele kašlou. Specielně u Korejců jsem byl překvapen, jak to využívají masově a čtou si všechno sami i v češtině.
Jago
2012-09-18 07:14:05
Wu: Máš pravdu, neznám, z tohohle hlediska je to skvělé. Sám bych občas potřeboval dešifrovat texty v arabštině. Jediný problém je, jak ten rozsypaný čaj, který máš jen na papíře, napchat do počítače, abys ho mohl předhodit strýčkovi Gogolovi. Scan bohužel nepřečte. Byla to doslova detektivka, když jsem hledal význam sloganu JAGO GRAHAK JAGO, který jsem našel v tištěných novinách Hindustan Times. :-)
Wu
2012-09-18 01:14:52
jm: holt globalizovaný svět :)

Jago: myslím, že to bude pohledem na ten nástroj, já ho beru jako úžasný, protože mi dokáže přečíst to, co bych neměl nikdy šanci přečíst. Znáš ve svém okolí někoho, kdo umí persky?

kryska: asi to mají nějak rozdělené, mně například azbuka nepřišla snad nikdy

lojzo: taky ruské? všichni mají ruštinu, jenom já perštinu, to není fér! :).
Nestydaté holky jsem viděl všelijaké, ale iránské rozhodně ne, tím to není!
lojzo
2012-09-17 14:13:50
Si ťa museli špeciálne vybrať, mne perzské spamy zatiaľ nechodia (teda chvalabohu, mne tie anglické, ruské a československé bohato stačia).
Nesledoval si ty náhodou nejaké pohyby iránskych nestydatých holek ve třídě? ;-)
kryska
2012-09-17 10:10:21
Jago
2012-09-17 09:27:44
Tak takovéhle věci mi, zatím, nechodí, zato na jinou mejlovou adresu mi chodí spam v ruštině. Spamboti si nevybírají.
BTW: Poprvé vidím, že někdo chválí Google Translator. Ano, je úžasný, jeho překlady do češtiny mi slouží jako skvělý a bezplatný zdroj veselí. Když už si jím chci něco přeložit (např. nedávno z dánštiny), nechám si to přeložit do angličtiny nebo němčiny, tam je těch nesmyslů přece jen méně.
jm
2012-09-17 07:30:13
:-) Je potěšitelné, že spam je všude stejný.

G Translator je úžasný (ne tak úžasný, jako polohové služby a mapy, ale taky úžasný).

S podobným záměrem jsem se jednou díval na čínskou hitparádu a ty názvy popových hitů se v říši středu taky moc od našich bíloďábelských nelišily...