Wuwejův zápisník

Třikrát o smyslu života

Čtěte od konce stránky, nejnovější komentář je jako první.
Podívejte se také na pravidla pro komentáře.
V textu komentáře můžete použít formátovací znaky * (tučné písmo) a _ (kurziva). Uzavřete jimi text zleva a zprava, naformátuje se automaticky.
Můžete také vkládat Emoji.
Pro odběr komentářů k tomuto článku jako RSS použijte tento odkaz.

(požadováno)
(jen osobní / nekomerční)
(ochrana proti spamu)

Zaškrtnutí způsobí, že budete mít předvyplněné údaje (nick, mail, ...) ve formulářích. Řešení je založeno na cookies, zaškrtnutím souhlasíte s jejich použitím. Souhlas můžete kdykoliv odvolat kliknutím zde.
deny
2021-06-19 07:16:20
Wu
2010-01-16 00:37:40
čtyřicet dva pomerančů by bylo stylovější
Lojza
2010-01-15 18:28:00
Wu
2010-01-09 00:43:30
Přemýšlím o tom. Není to náhodou definice kruhem?
jirilan
2010-01-08 15:21:39
Smyslem života je podřídit se přirozeným zákonům života. Nebudu to rozvádět. Bylo by to delší povídání. Přemýšlejte o tom.
Tobiáš Balanda
2009-02-02 21:48:19
Můžete se podívat na můj blog. Je tam hlavně napsáno, jak jsem se stal věřícím. Má internetovou adresu balanda.blog.cz.
hurri666
2008-10-09 09:36:49
Tobi:
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
http://sobenavzdory.blog.cz/0612/in-nomine-dei-nostri-satanas-luciferi-excelsi

Někdo věří v Boha, někdo v Satana a někdo se jen chová slušně s tolerancí a respektem k ostatním hříšníkům.


Wu
2008-10-07 16:23:18
Takže zcela se odtrhnout od (světského) života. To by mohlo být další paradoxní vyjádření [úsměv].
Tobiáš Balanda
2008-10-07 15:00:34
Wu
2008-10-06 23:03:48
zcr: [úsměv]

Tobiáš Balanda: a co ještě? Co je to "jiné" z "mým smyslem života mimo jiné šířit evangelim"?
zcr
2008-10-06 14:06:17
...člověk by skoro řekl, že tak agresivní memy jako náboženství musejí pocházet od ďábla...
Tobiáš Balanda
2008-10-06 13:59:37
Wu
2008-10-06 10:01:07
Tomáš Balanda: dobře, v tom případě se nerozepisujte o dogmatu, ale o tom, co vám to dalo za smysl života. Usilovat o spasení? Šířit evangelium?

zcr
2008-10-06 09:12:14
Evangelium o ohnivém jezeře mám osobně nejradši.
Tobiáš Balanda
2008-10-05 21:40:15
Wu
2008-10-05 17:22:25
Tobiáš Balanda: a souvisí to nějak s článkem, nebo jen tak zaplevelujete diskuze a komentáře? Jak tak koukám, je jich už pěkná řádka: http://www.google.cz/search?hl=csl&q=Tobi%E1%9A+Balanda+%2218ti%22
Tobiáš Balanda
2008-10-05 15:16:49
Jsem věřící křesťan. Stal jsem se věřícím v 18ti letech. Teď je mi 24 let. Uvěřil jsem tak, že jsem si nejdřív uvědomil, že mám ten nejzávažnější hřích, že nevěřím v Ježíše Krista. To bylo doprovázeno i tím, že jsem se dostal do krize. O tom však teď nemohu psát dopodrobna. Věřím tomuto:
Bůh stvořil člověka dokonale. Ale člověk padl do hříchu. Všichni lidé jsou hříšní a pro své hříchy si zasluhují být od Boha navždy zavrženi v ohnivém jezeře. Protože Bůh je svatý a spravedlivý a žádný hřích nemůže tolerovat. Bůh však k lidem mluvit nepřestal a to jen ze své nezměrné lásky. Bůh nabízí všem lidem záchranu, kterou učnil takto a je jedině takto možná: Bůh poslal na tento svět Svého jediného Syna Ježíše Krista. On jediný byl člověk bez hříchu. On zemřel za všechny hříchy celého lidstva na golgotském kříži jako zástupná oběť. Prolil svou svatou krev, která jediná má moc očistit od všech hříchů každého, kdo věří. Bůh Pána Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. Tím Bůh potvrdil Jeho oběť jako dokonalou a navždy platnou. Pán Ježíš svou smrtí a svým vzkříšením přemohl hřích. Oběť Pána Ježíše na kříži Golgoty je jediným základem odpuštění hříchů. Každý, kdo uvěří, že Pán Ježíš místo něho zemřel a vstal z mrtvých, obdrží odpuštění všech hříchů a život věčný. Už také nežije jako dřív. A může vědět zcela jistě, že po smrti přijde do nebe do věčné blaženosti. Ale kdo odmítne oběť Pána Ježíše a neuvěří Bohu, bude odsouzen do ohnivého jezera a nebude mít již nikdy možnost záchrany.

Wu
2007-04-09 16:58:00
tentady: ano, nejspíš je to tak a jde čistě jen o zachování a reprodukci života. Ale spousta lidí by s Tebou nesouhlasila, protože by jim chybělo cosi "vyššího", alespoň z pohledu myslící bytosti. Jak už jsem tady někde v komentářích zmínil, dnes si myslím, že jde hlavně o to život žít.
tentady
2007-04-08 12:08:01
Mnoho přemýšlivých lidí dříve nebo později dospěje k otázce o smyslu života. Jsem přesvědčen o tom, že jediným smyslem života je život sám. Tedy reprodukce života! To ostatní, naše prožitky, pocity, potřeby atd., obecně to co cítíme a prožíváme je součástí plánu (programu) přírody, abychom byli ochotni se reprodukce účastnit a zajistit pokračování života v našich dětech.
Dovolil bych si úvahu zdůvodňující existenci programu přírody jako vyššího principu života, který vznikl sám o sobě náhodně a přitom zcela jistě se "železnou" zákonitostí.
Jednou z nejhezčí činností, kterou člověk provozuje je milování. Je to potřeba jejíž smyslem je vznik života nového jedince a pokračování života rodičů a prapra rodičů v řadě. Příroda to zařídila tak, že nám do našich mozků a dalších částí těl vložila funci a prožitky, které dělají z milování nejhezčí činnost a v krátkodobém časovém úseku i činnost s největší prioritou. Někdo může namítnout a co jedinci s jinou sexuální orientací, jak ti do programu přírody patří? Odpovím patří, protože to je jiná část toho programu a tou je variabilita jedinců s jinými vlastnostmi zajišťující "přirozený výběr" tedy přežití jedinců, kteří jsou správně vybaveni pro podmínky života při jejich změně. Jedinci s jinou sexuální orientací jsou totiž slepým důsledkem variability, při vzniku života, protože většina z nich se dále nereprodukuje. Významným důkazem přirozeného výběru je v současnosti nárust neplodných (nereprodukovatelných jedinců klasickým způsobem) změnou životního prostředí z důvodu technologizace našeho žití. Asi se někteří vědci a lidé zděsí a řeknou: "Roste počet neplodných lidí, vymřeme." Já si myslím, že ne, protože sice počet neplodných lidí roste, ale není to absolutní většina. Příroda tak pouze vyřadí z reprodukce jedince, kteří nejsou pro žití v současném prostředí správně vybaveni, stejně jako zahradník, který vybere pro sadbu pouze nejsilnější rostliny, které mu zajistí nejvyšší sklizeň.
Asi by se slušelo uvést něco na závěr, napadl mě citát: "Milujte se a množte se.", ale to není to pravé ořechové, to dělám všichni i bez rady, na to máme od přírody program. Lepší je: "Užívejte života jako daru, žijte šťastně. Máte své štěstí ve svých rukách." To že, že žijete právě Vy s vlastnostmi svého těla (každý z nás) je náhoda, jejíž pravděpodobnost je možné vyjádřit množstvím kombinací genů obou rodičů. Jde o číslo blížící se nule.
Máme štěstí, že žijeme a je jen na nás abychom žili šťastně!!! Nikdo to za nás neudělá!
Wu
2006-11-24 23:36:16
Snad se mi povede film neprošvihnout :).
zcr
2006-11-24 16:32:29
No, někdy je to i horší (viz můj příspěvek z 12. října)...
Ostatně mne ta formulace přiměla k napsání dnešního příspěvku.
Shovívavě/pobaveně/unavené porozumění, které se projeví pousmáním a vzdychnutím. A úplně nejpřesněji - budeš-li mít možnost, nenech si ujít film Písně z druhého patra (Roy Andersson).
Wu
2006-11-23 23:44:05
Času ber dle potřeby :))
To co jsi zmínil tady myslím jako stručné naznačení stačí. Zaujal mě smysl pro univerzální smutek. Je to takový ten nostalgický, nedrásavý, až všeobjímající pocit, jaký je občas cítit ze starých čínských básní?
zcr
2006-11-23 16:54:43
Nepopsal. Nezvládl bych to asi, nemá dost pevný tvar. Dej mi čas :o)
Ale jsem materialista, atheista a agnostik - jestli to teda znamená, co si myslím, že to znamená - se silně vyvinutým smyslem pro absurditu a univerzální smutek.
Wu
2006-11-23 15:07:26
Jo. 42 je stejně dobrá odpověď jako jakákoliv jiná. Možná ještě lepší, než nějaká, která by se tvářila jako ty moje tři uvedené. Protože obrací k otázce.
Budu k těm větičkám muset připsat zmínku, že jsou to jenom kecy :).
Popsal jsi někde - třeba na blogu - svůj světonázor, v jehož chomoutu možná žiješ?
zcr
2006-11-23 14:04:07
To slovo SMYSL. Zjistil jsem, že je pro mne nějak (omlouvám se za převelevznešený termín) sémanticky rozmlžené. Buď je to ve mně, nebo v tom slově. Vyhýbám se mu, zvlášť li-se toulá v okolí taky slovo ŽIVOT. To divné spojení SMYSL ŽIVOTA. Možná jen žiji v chomoutu svého světonázoru (jak by mi s radostným zadostiučiněním či shovívavým posmutněním či s nelítostnám pohrdáním sdělil leckterý věřící), a nebo rozumím náhodnosti a nedeterminovanosti a indiferentnosti světa tak akorát, abych se bez toho spojení obešel. Nevím.
A odpověď stejně zní "42". Beze srandy.
Lenka
2006-11-18 22:20:24
Wu
2006-11-18 20:44:25
Já o tom zase přemýšlet přestal. Ono je lepší život žít - což zahrnuje i Tebou zmíněné tvoření. A hraní si...
Lenka
2006-11-18 01:28:21
hanci
2006-08-31 08:38:30
Máš pravdu, zjistila jsem, že když je člověk v relativní pohodě, může teoretizovat až do zbláznění a je to krásné. Když přijde zkušenost osobní, je to úplně něco jiného a většinou se člověk chová jinak, než v době pohody a klidu. Dík za odpověď.
Wu
2006-08-31 00:09:46
No, víš, popravdě, dneska tyhle tři výroky považuju za sice hezké, ale přesto kecy. Snad jen ten první, "smyslem života je žít", vyjadřuje to, o co jde. Protože "vyšší smysl" těžko hledáme a nikdy si nemůžeme být jistí, jestli to co jsme našli je skutečně vyšší smysl, nebo jenom nějaká iluze. Dneska si myslím, že to hlavní je smířit se se životem, trochu ve smyslu zenu...
Ale protože nemám takovou zkušenost jako Ty, nemám snad ani právo ke smyslu života něco říkat - jsou to nakonec jen spekulace...
hanci
2006-08-30 17:17:23
Nedá mně to a musím k tomu něco napsat. Všechno takové povídání o smyslu života se dobře povídá a čte, když je to v rovině teoretické. Já už jsem o tom psala někde na blogu. Když jsem náhle ochrnula a nikdo nevěděl, jestli do rána nezemřu, protože ochrnutí postupovalo velmi rychle od nohou nahoru a záleželo na tom, jestli okamžitě zabere lék v infusi nebo ne. Tu noc jsem si v duchu probírala svůj život a musím říct, že to bylo dost hrozné. Neustále se mně vtírala právě otázka, proč jsem tady vlastně byla? Vychovala jsem dvě děti, to ano. Ale připadalo mně to nepředstavitelně málo. Byl to opravdu strašný pocit. Navíc - děti do takového světa, jaký se vyvíjí? Co je čeká? Nic dobrého, vše se jenom zhoršuje. Jak je vidět, žiji a vše dopadlo ucházejícně, sice s následky, ale chodím, ani na mě není nic vidět. Ovšem ta otázka zůstává.Neudělala jsem vůbec nic podstatného, nic takového, pro co bych si mohla říct, že pro to stálo za to žít. Přála bych si umřít hodně rychle, nechtěla bych prožívat znovu takovou noc.
Jestli má být smyslem přivádět na svět děti - ale k čemu? Já vím, je spousta lidí, kteří vytvářejí nádherné věci - to je také to, co člověka vůbec drží při životě, jinak by ani nemohl být. Ale takových lidí je v poměru k těm, co nepřínášejí prakticky nic, tak málo!!
Dobře se najíst, napít, pobavit..... to přece nemůže nikoho uspokojovat!
Jestli to budeš číst, moc by mě zajímala Tvá odpověď.
J.P.
2005-06-09 00:11:26
Wu
2005-06-07 23:12:07
J.P.
2005-06-07 23:01:11
Eda Novák
2005-05-19 22:45:27
Wu
2005-05-19 16:37:13
Eda Novak
2005-05-19 15:30:13
Wu
2005-04-12 08:41:35
Krasny komentar. Jen nevim, jestli ono byti, naplneni a dosazeni neni podobne tomu "zit". Kdysi jsem cetl clanek od Valpurgy, http://bohyne.mysteria.cz/view.php?cisloclanku=2004090401 , v nemz me uchvatila hola pravda ziti na zemi. Take si myslim, ze snazit se uniknout neni to prave: "Proč bych se měla zbavovat toho, co mě tak těší a dává mi tolik radosti? Jestliže jsem Bůh, jak mi duchovní učení říkají, tak vím sama nejlíp, kde a proč mě baví být! ... Když jsem se zrodila ve fyzickém vtělení, uprostřed světského dění a jeho pádu a vzestupu, je za tím nějaký geniální důvod. Chci Boha tady a teď, chci Ho cítit v tanci, v radosti i v pláči, ve špíně mezi prsty u nohou, ve zlatem ozdobených chrámech i v kroužení břišní tanečnice, ve tvářích zrudnutých orgasmem i ve všedním talíři špaget s rajskou omáčkou, ve ztrátě milovaného i ve větrné, bezměsíčné noci."
amaja
2005-04-11 21:19:15